VIERINGEN

De kerkelijke vieringen op zondag vallen onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente Zwolle.


Tijdens de restauratie van het gebouw zijn de vieringen tijdelijk in de Oosterkerk.


De vieringen zijn herkenbaar door kerkmuziek van hoge kwaliteit en een verzorgde liturgie. De voorgangers zijn uit verschillende kerkgenootschappen afkomstig, en ook de musici hebben uiteenlopende kerkelijke achtergronden.

 

Iedereen is welkom in de vieringen.

 

Iedere zondag is er een viering.

Tussen eind september en eind mei om 17.00 uur

In de zomer, tussen eind mei en eind september, om 19.00 uur.

Eén keer per maand werkt een koor, de Michaëlscantorij, mee aan de viering. Daardoor krijgt de viering een bijzonder kerkmuzikaal karakter.

Een paar keer per jaar is er een cantateviering. Daar klinkt een cantate, meestal van J.S. Bach. De cantate wordt uitgevoerd door het Michaëlscantatekoor en het orkest Musica Michaelis, beide onder leiding van cantor-organist Toon Hagen.

Ook een paar keer per jaar: een Taizé dienst. Meer informatie >

  • Facebook
CANTORIJ

Tijdens de diensten wordt veel gezongen, één keer per maand met hulp van de Michaëlscantorij. 

De cantorij is een koor van ongeveer 30 mensen, onder leiding van Toon Hagen.

AGENDA

Er zijn geen vieringen. Ook geen online vieringen. 

KERKDIENST GEMIST

Zondag 27 december 2020

Terugkijken >

Kerstnacht 24 december 2020

Terugkijken >

Zondag 20 december 2020

Terugkijken >