VIERINGEN

De vieringen zijn herkenbaar door kerkmuziek van hoge kwaliteit en een verzorgde liturgie. De voorgangers zijn uit verschillende kerkgenootschappen afkomstig, en ook de musici hebben uiteenlopende kerkelijke achtergronden.

Iedereen is welkom, ook toeristen. De diensten zijn gratis toegankelijk. Er is wel een collecte. 

 

Eén keer per maand werkt een koor, de Michaëlscantorij, mee aan de viering. Daardoor krijgt de viering een bijzonder kerkmuzikaal karakter.

Een paar keer per jaar is er een cantateviering. Daar klinkt een cantate, meestal van J.S. Bach. De cantate wordt uitgevoerd door het Michaëlscantatekoor en het orkest Musica Michaelis, beide onder leiding van cantor-organist Toon Hagen.

CANTORIJ

Tijdens de diensten wordt veel gezongen, één keer per maand met hulp van de Michaëlscantorij. 

De cantorij is een koor van ongeveer 30 mensen, onder leiding van Toon Hagen.

AGENDA

Vanaf de laatste zondag in mei tot en met de tweede zondag in september beginnen de vieringen op 19.00 uur. De rest van het jaar om 17.00 uur.

KATHOLIEK?

De kerkelijke vieringen vallen onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente (PKN) Zwolle. 

Maar mensen uit alle richtingen dragen bij, van binnen en van buiten de kerk.

20 november 2022 om 17.00 uur

Gedachteniscantate met cantorij
Iemke Epema

27 november 2022 om 17.00 uur

ds. Harm Bousema

4 december 2022 om 17.00 uur

Harry Steenbergen en Robert Kanning

11 december 2022 

GEEN VIERING

18 december 2022 

GEEN VIERING

24 december 2022 om 22 uur

Kerstnachtviering

ds. Jan Doelman

25 december 2022 

GEEN VIERING

1 januari 2023 

GEEN VIERING

8 januari 2023 om 17.00 uur

ds. Nelleke Eygenraam

15 januari 2023 om 17.00 uur

ds. Bert Aalbers

22 januari 2023 om 17.00 uur

ds. Jan Doelman m.m.v. cantorij

29 januari 2023 om 17.00 uur

Harry Steenbergen en ds. Harm Bousema