VIERINGEN

De vieringen zijn herkenbaar door kerkmuziek van hoge kwaliteit en een verzorgde liturgie. De voorgangers zijn uit verschillende kerkgenootschappen afkomstig, en ook de musici hebben uiteenlopende kerkelijke achtergronden.

Iedereen is welkom, ook toeristen. De diensten zijn gratis toegankelijk. Er is wel een collecte. 

 

Eén keer per maand werkt een koor, de Michaëlscantorij, mee aan de viering. Daardoor krijgt de viering een bijzonder kerkmuzikaal karakter.

Een paar keer per jaar is er een cantateviering. Daar klinkt een cantate, meestal van J.S. Bach. De cantate wordt uitgevoerd door het Michaëlscantatekoor en het orkest Musica Michaelis, beide onder leiding van cantor-organist Toon Hagen.

Ook een paar keer per jaar: een Taizé dienst. Meer informatie >

download.jpg

Op zondag 7 november is de laatste Taizéviering
Ruim twintig jaar lang zijn er met regelmaat Taizévieringen geweest in Zwolle. Eerst in de Adventskerk in Zwolle zuid. De laatste tien jaar in het Academiehuis Grote Kerk.
Een groep mensen heeft deze vieringen steeds voorbereid. En de muziek werd prachtig vorm gegeven onder leiding van Toon Hagen. 
De draagkracht om de Taizévieringen verder te organiseren is te klein geworden.
Het is bijzonder dat Taizé zo’n lange tijd een plek heeft gehad in Zwolle. Dat is mooi en goed geweest. 

  • Facebook
CANTORIJ

Tijdens de diensten wordt veel gezongen, één keer per maand met hulp van de Michaëlscantorij. 

De cantorij is een koor van ongeveer 30 mensen, onder leiding van Toon Hagen.

AGENDA

De vieringen in de maanden juli en augustus 2021 beginnen om 19.00 uur. 
Reserveren is niet nodig!

Met ingang van september beginnen de vieringen om 17 uur.

KATHOLIEK?

De kerkelijke vieringen vallen onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente (PKN) Zwolle. 

Maar er wordt bijgedragen door mensen van allerlei richtingen, zowel van binnen als van buiten de kerk.

Evert Jonker

24 oktober 2021 om 17 uur

met medewerking Michaëlscantorij

Harm Bousema en Harry Steenbergen

31 oktober om 17.00 uur 

De laatste Taizéviering

7 november om 17.00 uur

Nelleke Eygenraam

21 november 2021 om 17.00 uur

Gedachteniszondag: cantateviering met cantorij

Let op: Afwijkende locatie: Plantagekerk, Ter Pelkwijkstraat 17