top of page

VIERINGEN

De vieringen zijn herkenbaar door kerkmuziek van hoge kwaliteit en een verzorgde liturgie. De voorgangers zijn uit verschillende kerkgenootschappen afkomstig, en ook de musici hebben uiteenlopende kerkelijke achtergronden.

Iedereen is welkom, ook toeristen. De diensten zijn gratis toegankelijk. Er is wel een collecte. 

 

Eén keer per maand werkt een koor, de Michaëlscantorij, mee aan de viering. Daardoor krijgt de viering een bijzonder kerkmuzikaal karakter.

Een paar keer per jaar is er een cantateviering. Daar klinkt een cantate, meestal van J.S. Bach. De cantate wordt uitgevoerd door het Michaëlscantatekoor en het orkest Musica Michaelis, beide onder leiding van cantor-organist Toon Hagen.

CANTORIJ

Tijdens de diensten wordt veel gezongen, één keer per maand met hulp van de Michaëlscantorij. 

De cantorij is een koor van ongeveer 30 mensen, onder leiding van Toon Hagen.

AGENDA

Vanaf de laatste zondag in mei tot en met de tweede zondag in september beginnen de vieringen op 19.00 uur. De rest van het jaar om 17.00 uur.

KATHOLIEK?

De kerkelijke vieringen vallen onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente (PKN) Zwolle. 

Maar mensen uit alle richtingen dragen bij, van binnen en van buiten de kerk.

21 januari om 17.00 uur

Harry Steenbergen en Harm Bousema

28 januari om 17.00 uur

Michaëlsviering met cantorij

Henk Vijver

4 februari om 17.00 uur

Bert Aalbers

11 februari 

GEEN VIERING IVM CARNAVAL

18 februari om 17.00 uur

Ad Geerling

25 februari om 17.00 uur

Michaëlsviering met cantorij

Marjanne Dijk

3 maart om 17.00 uur

Robert Kanning en Harm Bousema

10 maart om 17.00 uur

Liesbeth van Es

17 maart om 17.00 uur

Lucaspassie deel 1

-

24 maart om 17.00 uur

Iemke Epema

29 maart om 22.00 uur

Goede Vrijdag, viering met cantorij

Nelleke Eijgenraam

31 maart om 17.00 uur

Lucaspassie deel 2 met cantorij

-

7 april om 17.00 uur

Robert Kanning en Harry Steenbergen

agenda
bottom of page