top of page

VIERINGEN

De vieringen zijn herkenbaar door kerkmuziek van hoge kwaliteit en een verzorgde liturgie. De voorgangers zijn uit verschillende kerkgenootschappen afkomstig, en ook de musici hebben uiteenlopende kerkelijke achtergronden.

Iedereen is welkom, ook toeristen. De diensten zijn gratis toegankelijk. Er is wel een collecte. 

 

Eén keer per maand werkt een koor, de Michaëlscantorij, mee aan de viering. Daardoor krijgt de viering een bijzonder kerkmuzikaal karakter.

Een paar keer per jaar is er een cantateviering. Daar klinkt een cantate, meestal van J.S. Bach. De cantate wordt uitgevoerd door het Michaëlscantatekoor en het orkest Musica Michaelis, beide onder leiding van cantor-organist Toon Hagen.

CANTORIJ

Tijdens de diensten wordt veel gezongen, één keer per maand met hulp van de Michaëlscantorij. 

De cantorij is een koor van ongeveer 30 mensen, onder leiding van Toon Hagen.

AGENDA

Vanaf de laatste zondag in mei tot en met de tweede zondag in september beginnen de vieringen op 19.00 uur. De rest van het jaar om 17.00 uur.

KATHOLIEK?

De kerkelijke vieringen vallen onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente (PKN) Zwolle. 

Maar mensen uit alle richtingen dragen bij, van binnen en van buiten de kerk.

29 maart om 22.00 uur

Goede Vrijdag, viering met cantorij

Nelleke Eijgenraam

31 maart om 17.00 uur

Lucaspassie deel 2 met cantorij

-

7 april om 17.00 uur

Robert Kanning en Harry Steenbergen

14 april om 17.00 uur 

Ds. Henk Vijver

21 april om 17.00 uur

met medewerking van cantorij

Ds. Nelleke Eygenraam

28 april om 17.00 uur

Ds. Marjanne Dijk

5 mei om 17.00 uur

Ds. Bert Schüssler

12 mei om 17.00 uur

Ds. Harm Bousema en Robert Kanning

19 mei om 17.00 uur

Ds. Nelleke Eygenraam

26  mei om 19.00 uur

Ds. Bert Schüssler

2 juni om 19.00 uur

cantateviering met medewerking van cantorij

Ds. Iemke Epema

9 juni om 19.00 uur

Ds. Ad Geerling

16 juni om 19.00 uur

Ds. Margo Jonker

23 juni om 19.00 uur

met medewerking van cantorij

Ds. Harm Bousema en Harry Steenbergen

30 juni om 19.00 uur

Ds. Bert Aalbers

agenda
bottom of page