top of page

VIERINGEN

De vieringen zijn herkenbaar door kerkmuziek van hoge kwaliteit en een verzorgde liturgie. De voorgangers zijn uit verschillende kerkgenootschappen afkomstig, en ook de musici hebben uiteenlopende kerkelijke achtergronden.

Iedereen is welkom, ook toeristen. De diensten zijn gratis toegankelijk. Er is wel een collecte. 

 

Eén keer per maand werkt een koor, de Michaëlscantorij, mee aan de viering. Daardoor krijgt de viering een bijzonder kerkmuzikaal karakter.

Een paar keer per jaar is er een cantateviering. Daar klinkt een cantate, meestal van J.S. Bach. De cantate wordt uitgevoerd door het Michaëlscantatekoor en het orkest Musica Michaelis, beide onder leiding van cantor-organist Toon Hagen.

CANTORIJ

Tijdens de diensten wordt veel gezongen, één keer per maand met hulp van de Michaëlscantorij. 

De cantorij is een koor van ongeveer 30 mensen, onder leiding van Toon Hagen.

AGENDA

Vanaf de laatste zondag in mei tot en met de tweede zondag in september beginnen de vieringen op 19.00 uur. De rest van het jaar om 17.00 uur.

KATHOLIEK?

De kerkelijke vieringen vallen onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente (PKN) Zwolle. 

Maar mensen uit alle richtingen dragen bij, van binnen en van buiten de kerk.

14 mei om 17.00 uur

ds. Bert Aalbers

21 mei om 17.00 uur

ds. Harm Bousema en Christa van Stappen

28 mei om 19.00 uur

ds. Nelleke Eijgenraam, Pinksteren

Cantateviering

4 juni om 19.00 uur

ds. Jan Doelman

11 juni om 19.00 uur

ds. Iemke Epema

18 juni om 19.00 uur

ds. Margo Jonker

25 juni om 19.00 uur

ds. Jan Doelman

2 juli om 19.00 uur

ds. Bert Aalbers

agenda
bottom of page