VIERINGEN

De vieringen zijn herkenbaar door kerkmuziek van hoge kwaliteit en een verzorgde liturgie. De voorgangers zijn uit verschillende kerkgenootschappen afkomstig, en ook de musici hebben uiteenlopende kerkelijke achtergronden.

Iedereen is welkom, ook toeristen. De diensten zijn gratis toegankelijk. Er is wel een collecte. 

 

Eén keer per maand werkt een koor, de Michaëlscantorij, mee aan de viering. Daardoor krijgt de viering een bijzonder kerkmuzikaal karakter.

Een paar keer per jaar is er een cantateviering. Daar klinkt een cantate, meestal van J.S. Bach. De cantate wordt uitgevoerd door het Michaëlscantatekoor en het orkest Musica Michaelis, beide onder leiding van cantor-organist Toon Hagen.

Ook een paar keer per jaar: een Taizé dienst. Meer informatie >

  • Facebook
CANTORIJ

Tijdens de diensten wordt veel gezongen, één keer per maand met hulp van de Michaëlscantorij. 

De cantorij is een koor van ongeveer 30 mensen, onder leiding van Toon Hagen.

AGENDA

De vieringen in de maanden juli en augustus 2021 beginnen om 19.00 uur. 
Reserveren is niet nodig!

KATHOLIEK?

De kerkelijke vieringen vallen onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente (PKN) Zwolle. 

Maar er wordt bijgedragen door mensen van allerlei richtingen, zowel van binnen als van buiten de kerk.

Henk Mijnders

25 juli 2021

Nelleke Eygenraam

1 augustus 2021

Peter van de Kamp

8 augustus 2021

Cor Baljeu

15 augustus 2021

Susanna Bloem

22 augustus 2021

Hans Tissink

29 augustus 2021