top of page

Michaelsvieringen zijn kerkdiensten in de Grote Kerk Zwolle. Je kunt ons bereiken via info@michaelsvieringen.nl.

Welke gegevens bewaren wij?

Wij zijn geen kerk en wij hebben geen leden. De enige gegevens die wij bewaren zijn de gegevens die jij ons verstrekt, als je ons mailt. Die gegevens komen terecht op de server van onze internet-provider: Webreus. Als jij ons mailt, dan slaat Webreus die berichten op, op hun server. Wij hebben met Webreus verwerkingsovereenkomst gesloten.

Hoe lang en waarom bewaren wij jouw gegevens?

Contactgegevens bewaren wij alleen als dat nodig is voor de Michaelsvieringen. Wij bewaren de gegevens alleen zolang dat nodig is voor dat doel. Daarna bewaren we ze nog maximaal 3 jaar.

Beveiliging

Jouw persoonsgegevens staan op de server van Webreus. Daarnaast staan persoonsgegevens, zoals jouw naam en mailadres, op de computer van het secretariaat of de contactpersoon van de Michaelsvieringen. De persoonsgegevens in het systeem van Webreus zijn beveiligd met een wachtwoord. Alle persoonlijke computers die wij gebruiken om jouw gegevens te openen zijn ook vergrendeld met een wachtwoord. 

 

Onze website

Je bezoek aan onze website is beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Op onze website staan geen cookies.

Wij geven géén persoonsgegevens aan derden, tenzij dat verplicht is op grond van de wet.

Onze website heeft meerdere links naar websites van anderen. Over de inhoud van die websites hebben wij geen controle. Ook staat op onze site een link naar Facebook. Als je die link volgt, verlaat je onze website. Wij hebben geen controle over het gebruik van jouw gegevens door Facebook. 

Bezwaar of meer informatie?

Je kunt bij ons je gegevens inzien, en vragen om aanpassing of verwijdering. Als je daarna niet tevreden bent over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page