top of page

VRAGEN

Antwoorden? Op de volledige website...

Nee, de vieringen worden vorm gegeven vanuit een protestantse traditie. Maar er wordt bijgedragen door mensen van allerlei richtingen, zowel van binnen als van buiten de kerk.

Is de kerk katholiek?

Waarom zijn er geen vieringen in de ochtend?

Sommige mensen vinden het prettig hun 'eigen' kerk te bezoeken in de ochtend. Daarom zijn de Michaëlsvieringen in de middag of de avond.

Zijn de vieringen voor studenten van Windesheim?

Iedereen is welkom. Er zijn geen speciale vieringen voor studenten.

Zijn de vieringen toegankelijk voor toeristen?

Ja , de vieringen zijn vrij toegankelijk voor iedereen. 

Is er ook een ‘kerkgemeente’, zoals bij andere kerken?

Nee, wij zijn geen wijkgemeente en hebben geen eigen leden. wij maken geen deel uit van de kerk als 'instituut'. 

Is het koud in de kerk?

Het is een oud groot gebouw. In de hitte van de zomer is het relatief koel binnen. In de winter is het moeilijk de kerk goed warm te krijgen. Een warm vest kan dan fijn zijn.

Zijn de vieringen geschikt voor kinderen?

Ja , de vieringen zijn vrij toegankelijk voor iedereen.

Maar er is geen aparte dienst voor kinderen. Ook is er geen creche of kinderopvang.

Welke muziek klinkt er in de vieringen?

Er is diverse kerkmuziek. Oude hymnen, onberijmde psalmen in moderne uitvoering en nieuw gecomponeerde liederen. Eén keer per maand is er een Taize-dienst, waar uitsluitend muziek uit Taizé wordt gezongen.

Van wie is het kerkgebouw? 

De Grote Kerk is een rijksmonument en is eigendom van Stichting Grote Kerk Zwolle. Het behoud hiervan is van groot belang voor de stad en is alleen mogelijk als er nieuwe functies in het gebouw worden ontwikkeld.

Is het een gewone kerkdienst? 

Ja, het is een gewone kerkdienst vanuit de protestantse traditie, met een eigentijdse invulling. Er is veel ruimte voor verschillende soorten kerkmuziek.

Hoe vaak zijn er vieringen? 

In principe is er elke zondag een viering om 17.00 uur. 

In de zomermaanden juni, juli, augustus en september zijn die diensten korter en beginnen om 19.00 uur.

Zijn de vieringen oecumenisch ?

De vieringen worden vorm gegeven vanuit een protestantse traditie. Maar wij profileren ons als progressief en democratisch met veel ruimte voor vernieuwende liturgie. Wij richten ons liever op de onderlinge overeenkomsten dan verschillen.

Wie zijn jullie?

Wij zijn een groepje mensen met en zonder kerkelijke achtergrond, die vieringen in dit mooie gebouw in stand willen houden. Wij zoeken steeds naar een eigentijdse en vernieuwende liturgie. Wij zoeken ook naar samenwerking met andere kerken, religies en doelgroepen. 

Corona. En nu?

De vieringen gaan weer door. Zingen gebeurt door een koor en er is orgelspel van Toon Hagen. De kerk biedt ruimte aan 30 mensen.

Zijn er verschillende soorten vieringen? 

Ja, er zijn bijvoorbeeld cantates en taizé diensten.

In de zomermaanden juni, juli, augustus en september zijn de vieringen korter en beginnen om 19.00 uur.

Moet ik entree betalen?

Nee, de vieringen zijn vrij toegankelijk. Er is wel een collecte. Soms vragen we een vrijwillige bijdrage voor een een 'cantate' omdat daar een koor aanwezig is met solisten.

bottom of page