Toelichting Michaëlsvieringen

Michaëlsvieringen zijn vieringen in de Grote of Sint-Michaëlskerk voor iedereen in stad en regio, die oriëntatie en verdieping wil putten uit bronnen van de christelijke traditie.
De vieringen worden gekenmerkt door een eigentijdse theologie, door oude en nieuwe kerkmuziek, gezongen door de Michaëlscantorij of vertolkt op het beroemde Schnitgerorgel uit 1721 en door creatieve vormen van drama en beeldende kunst.

Woord in beeld

We brengen samen het woord in beeld.