Toelichting Michaëlsvespers

Vanuit de traditie is de grondvorm van de Vesper gebaseerd op de driedeling van Psalmen, schriftlezingen en gebeden. Deze structuur vormt de basis voor de Michaëlsvespers en wordt ondersteund door teksten en muziek van orgel of koor die bij het thema passen.

In een wereld die voortdurend in beweging is, is het waardevol om soms even stil te staan bij de dingen waar je mee bezig bent. Ieder mens zal in zijn eigen ervaringen behoefte voelen om terug te blikken en vooruit te kijken. Van positieve ervaringen mogen we genieten. Van negatieve gebeurtenissen kunnen we leren. Hierbij zoeken we voor de toekomst steeds nieuwe inspiratie en bronnen om uit te putten.
In de Vespers in de Grote of St Michaëlskerk is hiervoor plaats. De vieringen bieden de tijd en ruimte om te verstillen en tot jezelf te komen. De opzet is laagdrempelig rondom een thema dat aansluit bij deze tijd.
Een Vesper duurt ongeveer een half uur. Er is geen preek, wel een kort woord bij de lezing.
De Vespers zijn Oecumenisch van opzet en niet gebonden aan een kerkelijke stroming. Daarmee bieden de Vespers ruimte aan ieder die zich – onafhankelijk van zijn of haar achtergrond – wil laten inspireren.

Incarnatie

ergens in ruimte
in ’t warm witte licht
en de tijdloze tijd
klinkt stil het besluit

de sprong is genomen
de weg is begonnen
de ogen weer dicht
ik kijk nu vooruit

draag heel diep van binnen
een vonk met me mee
die me steeds weer herinnert
aan het licht van de Bron
waar mijn reis eens begon