Toelichting Michaelscantates

De cantates worden uitgevoerd door het Michaëlscantatekoor en het orkest Musica Michaelis. De muzikale leiding is in handen van Toon Hagen.
Het Michaëlscantatekoor is grotendeels samengesteld uit amateur-zangers. Leden van dit koor zingen veelal ook in andere koren uit Zwolle en omgeving. Omdat voorafgaand aan een cantateviering slechts twee repetities plaatsvinden, wordt van zangers verwacht dat zij vooraf zelfstandig de eigen partij instuderen.
Voor meer informatie over het Michaëlscantatekoor of aanmelding, stuur een e-mail naar michaelscantatekoor@gmail.com