8 januari 2012

Michaëlsviering

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Iemke Epema, Ds Lieke van Houte

Thema: “Verwondering”, aan de hand van Psalm 8.

In deze viering in de serie “Het lied van mensen” zal Psalm 8 op verschillende manieren klinken. Het is een lied van diepe verwondering. De woorden van de psalm vragen om verbeelding. Eén beeld dat speciaal voor deze viering is gemaakt zal centraal staan.

Schildert u mee?

Ieder die dat wil is welkom om vóór de dienst, vanaf 15.00 uur in de kerk te schilderen vanuit het woord “verwondering”. Dat kan aan de hand van “De taal van kinderen”, een gedicht over Psalm 8 van Anton Ent, dat klaar zal liggen en dat ook in de viering zal klinken. De verschillende schilderingen zullen een plek krijgen in de viering.

Ook kinderen zijn welkom om voor de dienst te komen schilderen over wat zij mooi en bijzonder vinden. Tijdens de oppasdienst zullen de daar aanwezige kinderen samen iets maken. Voor het benodigde materiaal wordt gezorgd.

U wordt van harte uitgenodigd om deze eerste Michaëlsviering in het nieuwe jaar én het  schilderen ter voorbereiding mee te beleven!