Jaarthema 2014-2015

In de Michaëlsvieringen, Michaëlsvespers en de Gaandeweg is het overkoepelende thema: menselijke grondstemmingen. In elke viering staat een bepaalde grondstemming centraal. Zie verder de uitvoerige toelichting in Gaandeweg augustus / september

Menselijke grondstemmingen

In het najaar willen we een reeks menselijke grondstemmingen onderzoeken. Verveling, dankbaarheid, walging, vreugde, verdriet; het zijn woorden waarin wordt vervat wat de werkelijkheid allemaal bij ons op kan roepen. Ze liggen op de bodem van onze ziel. In onze levenservaringen worden ze gevuld met klank en betekenis. Ze wisselen elkaar voortdurend af. Door deze woorden uit te diepen in teksten uit de Bijbel en de literatuur, hopen we te ontdekken wat het betekent ‘een mens te zijn op aarde, in deze wereldtijd’. Het zijn stemmingen die deel uitmaken van ons leven als (post)moderne mensen. Tegelijkertijd is het een spannende vraag of er daarin ook iets oplicht dat van alle tijden is.

Weerbarstige Bijbelteksten

Tussen Kerst en Pasen passeren verschillende weerbarstige Bijbelverhalen de revue. De Bergrede, Paulus’ lofzang op de liefde uit zijn brief aan de Korinthiërs, de gelijkenis van de verloren zoon, Psalm 23: wanneer we aan de Bijbel denken liggen herkenbare, geliefde passages in ons geheugen voor het oprapen. Maar de Bijbel als geheel is weerbarstiger dan ons selectieve geheugen doet vermoeden. Want waar in ons geheugen is het verhaal van Elisa die met Gods hulp 42 kinderen door twee berinnen laat verscheuren? Waar in ons geheugen zijn de bevreemdende, natuurkundige voorstellingen van het heelal, de gruwelijke veroveringsoorlogen van JHWH, de onnavolgbaar beargumenteerde zwijgteksten die Paulus tot de vrouw richt?

De Bijbel is – naast al het andere – ook een verwarrende, ongrijpbare en soms stuitende verzameling teksten. Een verzameling die voorkomt dat we het geheel zonder meer kunnen inlijven in ons denken, voelen en in onze theologie. En is dat misschien niet maar goed ook? En zijn het de teksten of zijn we het soms ook zelf die we in deze passages tegen het lijf lopen?

Kunst en de Bijbel

Na Pasen begint de serie Geloof en kunst.