Gaandeweg-diensten

Gaandeweg-diensten
In januari 2013 wordt gestart met Gaandeweg-diensten in de Grote of Sint-Michaëlskerk. De Gaandeweg-diensten zijn een gezamenlijk initiatief van de wijkgemeenten van de PKZ en de Evangelisch-Lutherse Kerk in Zwolle en vallen onder de eindverantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. Er is gekozen voor de naam Gaandeweg-diensten  om daarmee de gezamenlijkheid van deze diensten en het onderweg zijn als kerk van Christus in de wereld te benadrukken.

Als thema voor 2013 is gekozen: de 10 waarden, te weten: Trouw, Geloof, Solidariteit, Vergeving, Verantwoordelijkheid, Liefde, Gerechtigheid, Aandacht, Volharding en Tolerantie. In elke dienst zal een van deze waarden centraal staan. De afzonderlijke diensten worden voorbereid door een kleine werkgroep, gevormd door een voorganger uit een van de wijkgemeenten en enkele vrijwilligers.

Taizé-vieringen
Naast bovengenoemde Gaandeweg-diensten zullen ook de Taizé-vieringen, die nu nog in de Adventskerk in Zwolle-Zuid worden gehouden, plaats gaan vinden in de Grote Kerk. In de gemeenschap van Taizé, een oecumenische communiteit, gesticht door broeder Roger in 1940, staan verzoening en gemeenschap centraal en ligt de nadruk op eenheid.  Eenheid in geloof, eenheid in gebed en eenheid in stilte.

In de vieringen gaat het om het beleven met elkaar van inspirerende momenten met de ander en de Ander. Kenmerkend voor Taizé-vieringen zijn het zingen van meditatieve liederen en stilte. De liederen zijn kort, gemakkelijk aan te leren en worden vaak herhaald. Ze worden meerstemmig en in verschillende talen gezongen en muzikaal begeleid door een muziekgroep met o.a. piano, fluit en viool.

De Gaandeweg-diensten en Taizé-vieringen worden gecoördineerd door een Stuurgroep. Deze Stuurgroep werkt qua organisatie en PR nauw samen met de Commissie Grote Kerk en daarom zal ook een Stuurgroeplid deel gaan uitmaken van de CGK. De Gaandeweg-diensten en de Taizé-vieringen beginnen om 16.30 uur, dit evenals de vieringen onder verantwoordelijkheid van de Commissie Grote Kerk: Michaëlsvieringen, Michaëlsvespers en Cantatediensten.