Donateurs

Waarom donateurs?

Bij de vieringen die  de Commissie Grote Kerk organiseert, zijn vele vrijwilligers betrokken. Toch zijn er onvermijdelijke kosten. Om kwalitatief hoogwaardige kerkmuziek mogelijk te maken is ook inzet van professionele musici noodzakelijk. Bovendien zijn er in de wintermaanden hoge energiekosten.

Naast een vaste bijdrage van de Protestantse Gemeente Zwolle is de Commissie Grote Kerk voor het grootste deel afhankelijk van collecten en donateurs. Om in de toekomst aansprekende vieringen en hoogwaardige kerkmuziek mogelijk te maken, zijn we in toenemende mate afhankelijk van donateurs.

Word donateur

Wanneer u ons wilt steunen, dan kunt u zich als donateur opgeven door onderstaand formulier online in te vullen en te verzenden. U ontvangt dan jaarlijks een uitnodiging om uw donatie over te maken.

De Protestantse Gemeente Zwolle (waarvan de Commissie grote Kerk een onderdeel is) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en valt onder de groepsbeschikking van de Protestantse Kerk in Nederland. Kerkelijke bijdragen zijn binnen de geldende regels aftrekbaar van de inkomstenbelasting

U kunt ook eenmalig uw gift overmaken op de onderstaande bankrekening:
ING Bank: NL11 INGB 0003 9753 67 ten behoeve van Cantatediensten Zwolle.