Commissie Grote Kerk

De Commissie Grote Kerk organiseert binnen de Protestantse Gemeente Zwolle kerkelijke vieringen in de Grote of St. Michaëlskerk in Zwolle. Deze vieringen staan los van die in de plaatselijke wijkgemeenten. Verschillende werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking van de vieringen. Hierbij vervult de commissie een overkoepelende en coördinerende rol.
Er zijn drie soorten vieringen: MichaëlsvieringenMichaëlscantates en Michaëlsvespers.

Er is iedere tweede en vierde zondag van de maand een viering, met uitzondering van de maanden juli en augustus. In deze maanden worden er enkele orgelvespers georganiseerd. Daarnaast zijn er een aantal bijzondere vieringen, zoals een Requiem – uitgevoerd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, een Kruismeditatie op Goede Vrijdag, en een Kerstnachtdienst.

De benodigde financiële middelen komen, naast een vaste bijdrage van de Protestantse Gemeente Zwolle, voor het grootste deel uit opbrengsten van collecten, giften en bijdragen van donateurs voor de Cantatevieringen. Meer informatie vindt u in het menu bij donateurs.