De Michaëlsvespers zijn vieringen met een meditatief karakter, waarbij tijd en ruimte om te verstillen, tot jezelf te komen en inspiratie op te doen centraal staan. Gedichten en schilderijen kunnen een bron van inspiratie zijn.

Muzikale ondersteuning wordt geleverd door orgel en/of koor. Lees verder …

 

 

Onderstaande Vespers worden in de komende periode gevierd in de Grote of St. Michaëlskerk in Zwolle.

Archief

Eerdere vieringen

3 januari 2016 – Waar begin je aan?

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Margo Jonker, Ds. Harm Bousema

Als je stappen in de tijd zet, weet je niet waar de tijd je brengt. Hoe voelt de grond onder je voeten? Hoe beweeg je je onder de wijde hemel door? Kom je wel in beweging. Of heb je vurigheid nodig. Geestkracht.

Die dingen overdenkend ben je welkom in de eerste viering in de Grote Kerk in het jaar 2016. Zondag 3 januari om 16.30 uur. Er is stilte, er is lied, muziek en gebed. En er is ruimte voor de eerste stappen in een nieuw jaar, waar je aan begint.


20 december 2015 – Luisteren naar een verre stap

Tijd: 16:30
Liturg: Harry Steenbergen, Robert Kanning

‘Luisteren naar een verre stap…’ is het hoofdthema van de Vespers die op elke zondag in Advent worden gehouden in de Grote Kerk.

Advent is de tijd van (ver)wachten, van uitzien naar…de komst van de Messias, de doorbraak van het Rijk van God. In de 18e eeuw ontstond in Oost-Europa onder de Joden een bijzondere volksbeweging: het Chassidisme. Voor de Chassidim is het zo dat Gods licht (Schechina) in de wereld woont en dat de mens mag meedoen om in het gewone, alledaagse leven Gods licht open te breken. In deze beweging leefde de messiaanse verwachting sterk. Een van de grote leermeesters was de Baalschem. Vertellingen van hem werden verzameld door Martin Buber (1878-1965). H.N. Werkman (1882-1945) maakte een suite van 20 afbeeldingen – ’druksels’ – bij een aantal van die vertellingen, waarvan een heet: De Messchiaansche Verwachting. Hierin wordt verhaald van de jeugdige, ongeduldige Jossele. Hij verwacht dat de Messias nu komt. De andere leerlingen van de Baalschem zitten stil bijeen, alsof ze luisteren naar een verre stap.

Advent, tijd van (ver)wachten, luisteren naar een verre stap…
Thema Eerste Advent: Innerlijke vreugde
Thema Tweede Advent: Groei
Thema Derde Advent: De vreugde niet verliezen
Thema Vierde Advent: Actieve verwachting


13 december 2015 – Luisteren naar een verre stap

Tijd: 16:30
Liturg: Christa van Stappen, Ds. Harm Bousema

‘Luisteren naar een verre stap…’ is het hoofdthema van de Vespers die op elke zondag in Advent worden gehouden in de Grote Kerk.

Advent is de tijd van (ver)wachten, van uitzien naar…de komst van de Messias, de doorbraak van het Rijk van God. In de 18e eeuw ontstond in Oost-Europa onder de Joden een bijzondere volksbeweging: het Chassidisme. Voor de Chassidim is het zo dat Gods licht (Schechina) in de wereld woont en dat de mens mag meedoen om in het gewone, alledaagse leven Gods licht open te breken. In deze beweging leefde de messiaanse verwachting sterk. Een van de grote leermeesters was de Baalschem. Vertellingen van hem werden verzameld door Martin Buber (1878-1965). H.N. Werkman (1882-1945) maakte een suite van 20 afbeeldingen – ’druksels’ – bij een aantal van die vertellingen, waarvan een heet: De Messchiaansche Verwachting. Hierin wordt verhaald van de jeugdige, ongeduldige Jossele. Hij verwacht dat de Messias nu komt. De andere leerlingen van de Baalschem zitten stil bijeen, alsof ze luisteren naar een verre stap.

Advent, tijd van (ver)wachten, luisteren naar een verre stap…
Thema Eerste Advent: Innerlijke vreugde
Thema Tweede Advent: Groei
Thema Derde Advent: De vreugde niet verliezen
Thema Vierde Advent: Actieve verwachting


6 december 2015 – Luisteren naar een verre stap

Tijd: 16:30
Liturg: Els Rademaker-Vos, Robert Kanning

‘Luisteren naar een verre stap…’ is het hoofdthema van de Vespers die op elke zondag in Advent worden gehouden in de Grote Kerk.

Advent is de tijd van (ver)wachten, van uitzien naar…de komst van de Messias, de doorbraak van het Rijk van God. In de 18e eeuw ontstond in Oost-Europa onder de Joden een bijzondere volksbeweging: het Chassidisme. Voor de Chassidim is het zo dat Gods licht (Schechina) in de wereld woont en dat de mens mag meedoen om in het gewone, alledaagse leven Gods licht open te breken. In deze beweging leefde de messiaanse verwachting sterk. Een van de grote leermeesters was de Baalschem. Vertellingen van hem werden verzameld door Martin Buber (1878-1965). H.N. Werkman (1882-1945) maakte een suite van 20 afbeeldingen – ’druksels’ – bij een aantal van die vertellingen, waarvan een heet: De Messchiaansche Verwachting. Hierin wordt verhaald van de jeugdige, ongeduldige Jossele. Hij verwacht dat de Messias nu komt. De andere leerlingen van de Baalschem zitten stil bijeen, alsof ze luisteren naar een verre stap.

Advent, tijd van (ver)wachten, luisteren naar een verre stap…
Thema Eerste Advent: Innerlijke vreugde
Thema Tweede Advent: Groei
Thema Derde Advent: De vreugde niet verliezen
Thema Vierde Advent: Actieve verwachting


29 november 2015 – Luisteren naar een verre stap

Tijd: 16:30
Liturg: Els Rademaker-Vos, Harry Steenbergen

20 september 2015 – Leven in vertrouwen op God

Tijd: 16:30
Liturg: Els Rademaker-Vos, Robert Kanning

In de reeks Michaëlsvieringen heeft deze Michaëlsvesper als thema: Leven in vertrouwen op God. Soms bekruipt ons het gevoel dat dit onze wereld niet is, dat hij van ons is afgenomen door machten en krachten die ons te sterk zijn. Wat zetten wij hier tegenover?


13 september 2015 – Openbaring: weerbarstige teksten

Tijd: 16:30
Liturg: Christa van Stappen, Ds. Harm Bousema

Het boek Openbaring staat vol weerbarstige teksten, schitterende visioenen en beangstigende beelden. Monsters doemen op. Van hen gaat dreiging uit. In die ‘monsterlijke gewaden’ gaan mensen schuil… Uitzonderlijk slechte mensen? Gewone mensen die in de greep zijn van….?

In de Vesper van 13 september gaat het daarover n.a.v. Openbaring 13,11-18. Muzikale leiding Toon Hagen, liturgen ds. Harm Bousema en Christa van Stappen. Er werkt ook een klein koor mee aan deze viering, die zoals gebruikelijk, om 16.30 uur begint. In de Grote Kerk. Welkom!


7 juni 2015

Tijd: 16:30
Liturg: Harry Steenbergen, Robert Kanning
Uitvoerenden: Cantor-organist: Toon Hagen

In de reeks Michaëlsvieringen over het onderwerp ‘Weerbarstige Bijbelteksten’ heeft deze Michaëlsvesper als thema: “De mens – zijn dagen zijn als het gras”. In de kwetsbaarheid van het bestaan toch blijven vertrouwen op Gods liefdevolle handen?


10 mei 2015

Tijd: 16:30
Liturg: Christa van Stappen, Els Rademaker-Vos

Weerbarstig is het in de geschiedenis van David en Goliath. Wat doe je als je oog in oog komt te staan met een geharnaste tegenstander? Kruip je weg of ga je de confrontatie aan? We kunnen buigen maar dat hoeft niet, leert ons de lezing uit Samuel. David vertrouwt op God, dat geeft hem moed.


12 april 2015

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Harm Bousema, Harry Steenbergen
Uitvoerenden: Vesperkoor o.l.v. cantor-organist Toon HagenIn die prachtige psalm 139 staan aan het einde een paar weerbarstige zinnen. Een daarvan is deze: ‘Zou ik niet haten wie U haten?’ Het is of je een gelovige hoort zeggen: < Kom je aan (mijn) God, dan kom je aan mij…> Zo intens voelt de gelovige uit psalm 139 zich verbonden met God. Hoe gevaarlijk is dit? Het is dit lastige gedeelte van de psalm, dat aan bod komt in de Vesper op 12 april.


8 maart 2015

Tijd: 16:30
Liturg: Christa van Stappen, Robert Kanning

In de reeks Michaëlsvieringen over het onderwerp ‘Weerbarstige Bijbelteksten’ heeft deze Michaëlsvesper als thema: “Te zijn wie je bent”. Hoe kwetsbaar durf je te zijn om trouw te blijven aan je zelf en aan iedereen met wie wij dit leven en deze wereld delen.


22 februari 2015

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Harm Bousema, Els Rademaker-Vos

11 januari 2015

Tijd: 16:30

Vanaf zondag 11 januari tot Pasen staat centraal in de Michaëlsvieringen ‘Weerbarstige Bijbelteksten’. In deze Michaëlsvesper wordt Psalm 96 gelezen. De poëtische tekst roept veel beeldvragen op die spanning geven. Liturgen Harry Steenbergen en Robert Kanning.


28 december – Hoop

Tijd: 16:30
Liturg: Christa van Stappen, Ds. Harm Bousema

De ‘oude’ Simeon heeft in ieder geval een ding in zijn leven niet opgegeven: de HOOP. Die hoop is wat anders dan wat Fransen ‘espoir’ noemen – de privé hoop, het gaat om ‘esperance’ – een hoop voor de wereld. Wat is een mens zonder hoop, zonder visioen?


30 november 2014 – Verlangen

Tijd: 16:30
Liturg: Christa van Stappen, Els Rademaker-Vos

Het thema van deze Vesper is Verlangen. Mensen kennen verlangen, verlangen naar een gelukkig leven, verlangen naar God. Maar, in deze Vesper gaat het over het verlangen van God.


9 november 2014 – Nieuwsgierigheid

Tijd: 16:30
Liturg: Christa van Stappen, Robert Kanning

In de serie menselijke grondstemmingen gaat het deze Michaëlsvesper over de grondstemming : Nieuwsgierigheid.  Welke invloed heeft  nieuwsgierigheid op je ontwikkeling, welke vormen van nieuwsgierigheid zijn er en wat  zegt de auteur van het boek Wijsheid hierover?


12 oktober 2014

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Bert Koetsier

21 september 2014 – Woede

Tijd: 16:30
Liturg: Els Rademaker-Vos, Harry Steenbergen

In de serie menselijke grondstemmingen gaat het deze Michaëlsvesper over een grondstemming, waarvan niemand kan ontkennen deze te kennen namelijk woede. Woede in allerlei variaties en vormen: gerechtvaardigde woede, machteloze woede, wanhopige woede, onredelijke woede. Woede van machthebbers en van elk individu. Wat zegt de Bijbel over woede, wat bijvoorbeeld de dichter van de Psalmen, de auteurs van boeken als Spreuken en de Wijsheid van Jezus Sirach?


29 juni 2014 Paus Johannes XXIII

Tijd: 16:30
Liturg: Els Rademaker-Vos, Robert Kanning

Paus Johannes XXIII gaf de dialoog tussen kerk en wereld een nieuwe impuls. Hij riep het Tweede Vaticaans Concilie bijeen om het Evangelie met nieuw elan wereldkundig te maken.


1 juni 2014

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Harm Bousema, Harry Steenbergen
Uitvoerenden: Vocaal Ensemble Trigon

27 april 2014

Tijd: 16:30
Liturg: Christa van Stappen, Els Rademaker-Vos
Abel Herzberg, heilig? In zijn werk staat de niet-oordelende geest en hier en daar het bewustzijn van Eenheid centraal. Dat nastreven mag heilig genoemd worden. Slechts fragmenten uit zijn boek, zijn leven, zullen we horen, waardevol en van betekenis.Lees meer »

13 april 2014

Tijd: 16:30
Liturg: Harry Steenbergen, Jeanette de Pagter

In de vesper op Palmzondag staat een vrouw uit een adellijke familie centraal: Alwine Antoinette Barones De Vos van Steenwijk. Tijdens haar verblijf in Parijs als Nederlandse diplomate vindt een ontmoeting plaats, die haar leven volledig zal veranderen. Zij maakt een radicale keus voor de armen van deze wereld en de internationale strijd tegen der armoede, vandaar haar erenaam ‘barones van de armen’! Wat drijft deze ‘heilige’ en hoe kan zij daarin voor ons een voorbeeld zijn?


9 maart 2014 Nel Bannink

Tijd: 16:30
Liturg: Harry Steenbergen, Robert Kanning

Binnen het algemene thema ‘Heiligen’ is voor deze vesper gekozen voor iemand die niet officieel door welke instantie dan ook is gekwalificeerd als een heilige. Het is echter iemand die veel van haar dagelijkse activiteiten verricht in dienst van de naasten: Nel Bannink. Zij zette zich in voor de  dak- en thuislozen uit Zwolle en naaste omgeving.


12 januari 2014 ‘De broodpater van Tilburg’

Tijd: 16:30
Liturg: Els Rademaker-Vos, Harry Steenbergen

Binnen het algemene thema ‘Heiligen’ is voor deze vesper gekozen voor iemand die niet officieel door welke instantie dan ook is gekwalificeerd als een heilige. Het is echter iemand die al zijn dagelijkse activiteiten verricht in dienst van de naasten, de armen of zoals hij hen zelf typeert als ‘het volk der gefaalden’. Het betreft de ‘broodpater van Tilburg’, Gerrit Poels, een lang geleden uitgetreden priester van 85 jaar, die bijna dag en nacht onderweg is om anderen te helpen. In deze vesper willen wij voor één keer deze stille werker volop in het licht zetten als een voorbeeld ter navolging.


29 december 2013 Orgelvesper

Tijd: 16:30
Liturg: Els Rademaker-Vos, Robert Kanning

Thema Heiligen: ‘Tot heil van mensen’. William Booth, oprichter van het Leger des Heils, bood redding aan mensen die aan de zelfkant van de samenleving waren beland. Zijn wapen bestond uit drie dingen: soep, zeep en redding. Inmiddels, wereldwijd, uitgegroeid tot een organisatie in het welzijnswerk en de gezondheidszorg.


22 december 2013 Orgelvesper

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Harm Bousema, Jeanette de Pagter
Tijdens deze orgelvesper, onder het thema ‘heiligen’ Albert Schweitzer in beeld gebracht. Het thema voor de vesper is zijn levensmotto: Eerbied voor het leven.

10 november 2013 Vesper

Tijd: 16:30

1 november – Met alle heiligen…

Tijd: 19:30
Liturg: Jan Doelman, Toon Hagen
Dit seizoen staan de maandelijkse Michaëlsvieringen in het teken van het thema “heiligen”. In elke viering vertellen we het verhaal, horen we teksten en zingen we liederen van een inspirerend mens die ons is voorgegaan. Daar zijn ‘officiële’, door de kerkelijke traditie ‘goedgekeurde’ heiligen onder (zoals Augustinus), maar ook mensen die anderszins voortleven in woorden en verhalen (zoals Etty Hillesum).
Vanouds kent de brede kerkelijke traditie een feestdag, een dankdag voor allen die ons zijn voorgegaan: Allerheiligen, 1 november. In de RK kerk wordt die dag groots gevierd, evenals de dag erna Allerzielen. Bij de protestanten is dit feest helaas nogal op de achtergrond geraakt, al is het gedenken en danken voor die ons zijn voorgegaan dat zeker niet.
Omdat de heiligen dit jaar centraal staan willen we de oude traditie op bescheiden wijze nieuw leven inblazen. Daarom is er op 1 november een Michaelsvesper: Met alle heiligen... Een korte, meditatieve viering, met lezing en lied rond Hebreeën 11 en Openbaring 7, en met gelegenheid om ook persoonlijk te gedenken wie zijn voorgegaan, mensen van naam en mensen die je lief zijn.
De vesper wordt gevierd in het koor van de kerk. Inloop vanaf 19.15 uur, aanvang viering 19.30 uur. Voorgangers zijn Jan Doelman, Toon Hagen en Jur Leemhuis.

15 september 2013

Tijd: 16:30
Liturg: Harry Steenbergen, Robert Kanning

De hele maand september zullen in de vieringen liederen uit het nieuwe liedboek klinken: ‘Zing een nieuw lied’. Het thema voor deze dienst is ‘heiligen.’ Heiligen in verleden en heden. Wat is hun kracht en macht, zijn zij een spiegel van onze onmacht?


23 juni 2013

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Harm Bousema, Els Rademaker-Vos

5 mei 2013: Vragen bij vrijheid

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Harm Bousema, Ds. Ineke Schoorel

28 april 2013 Schep in ons een nieuwe geest

Tijd: 16:30
Liturg: Els Rademaker-Vos, Robert Kanning

24 maart 2013 Palmzondag

Tijd: 16:30
Liturg: Jeanette de Pagter

Michaelsvesper met medewerking van de Michaelscantorij en een jeugd chamber-choir van de Down-School uit Bristol.

 

1 4 2


24 februari 2013 Ons innerlijk geheim

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Harm Bousema, Els Rademaker-Vos

Het thema voor deze vesper is ontleend aan een lied van Willem Barnard: Ons innerlijk geheim. Hij schreef dit lied (gezang 99 LvdK) bij een tekst uit 1 Thessalonicenzen 4, een mogelijke Brieflezing voor de 2e zondag in de 40dagentijd.
We lezen dit gedeelte, mediteren er over en er klinkt natuurlijk weer mooie muziek. Liturgen zijn Harm Bousema en Els Rademaker. Welkom!


28 oktober 2012

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Harm Bousema, Koos Favier

Michaelsvesper onder het thema “Bijlichten”. Het zondagslied is lied 168.


26 augustus 2012

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Ineke Schoorel, Robert Kanning

In deze Orgelvesper staat het jaarthema: “De taal van mensen” centraal met veel muziek en een verbeelding van een Zwolse kunstenaar.


5 augustus 2012

Tijd: 16:30
Liturg: Harry Steenbergen

In deze Orgelvesper staat het jaarthema: “De taal van mensen” centraal met veel muziek en een verbeelding van een Zwolse kunstenaar.


22 juli 2012

Tijd: 16:30
Liturg: Els Rademaker-Vos

In deze Orgelvesper staat het jaarthema: “De taal van mensen” centraal met veel muziek en een verbeelding van een Zwolse kunstenaar.


27 mei 2012

Tijd: 16:30
Liturg: Jeanette de Pagter, Robert Kanning

Het thema voor de Pinksterviering is “Taal van mensen: Pinksteren is de werkelijkheid van alledag”. Muzikale medewerking aan de Vesper wordt verleend door een koorgroep onder leiding van Theo Tobé.


6 april 2012

Tijd: 22:30
Liturg: Ds. Harm Bousema, Koos Favier
In de viering op Goede Vrijdag wordt de Matteüspassie van Willem Vogel  gezongen door de Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen. De teksten zijn van Sytze de Vries.Lees meer »

1 april 2012

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Harm Bousema, Ds. Ineke Schoorel

Op deze Palmzondag is het thema “sterven en vrucht dragen”. Medewerking wordt verleend door een koorgroep onder leiding van Johannes Dijkstra.


25 maart 2012

Tijd: 16:30
Liturg: Els Rademaker-Vos, Harry Steenbergen

Het jaarthema “De taal van mensen” wordt in deze Vesper uitgewerkt als een Orgelvesper. Centraal zal staan het gedicht van Huub Oosterhuis “Ken je mij?” (uit de bundel “Jij die mij ik maakt”, 2008)


26 februari 2012

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Ineke Schoorel, Koos Favier

Het thema voor deze Michaëlsvesper is “De taal van mensen”.

Deze viering staat in het teken van “De stem van de Roepende”.
God roept de mens en vraagt om diens antwoord.
Jezus roept de vissers en zij antwoorden, want zij laten hun netten in de steek en volgen Hem (Marcus 1:14-20).
Maar ook: mensen roepen tot God en hopen antwoord te krijgen.

Er wordt medewerking aan deze viering verleend door een koorgroep onder leiding van Theo Tobé.

 


27 november 2011 “De taal van mensen”

Tijd: 16:30
Liturg: Jeanette de Pagter, Robert Kanning

De Michaëlsvesper op de 1e advent volgt het thema: “De taal van mensen”.

Centraal staat de schildering en het gedicht: “Incarnatie” van Jeanette de Pagter-Reitsma.

 


23 oktober 2011 “De taal van mensen”

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Harm Bousema, Els Rademaker-Vos

Vrijheid, we zijn er van Godswege toe bevrijd; alleen: hoe geef je die geschonken (geloofs)vrijheid gestalte?