taize1In het Bourgondische dorp Taizé stichtte broeder Roger in 1940 een oecumenische broedergemeenschap. Sinds de jaren 60 trekt deze gemeenschap veel jongeren aan, vanuit Europa en daarbuiten, die meestal een week in Taizé verblijven. Tijdens een week in Taizé staan gebedsvieringen, gesprekken en ontmoetingen centraal. De vieringen, die in Taizé drie keer per dag plaatsvinden, zien er anders uit dan een gemiddelde kerkdienst. Kenmerkend voor de vieringen zijn het lange stiltemoment en de liederen die gezongen worden. Dit zijn hele korte gezangen, woorden uit de Bijbel of Traditie, die meerdere malen herhaald worden.

Veel mensen die Taizé hebben bezocht zoeken naar een manier om in hun eigen leven iets met de opgedane ervaring in Taizé te doen en om het gebed voort te zetten. Één van de initiatieven zijn zgn. Taizévieringen; vieringen in de stijl van Taizé in eigen stad of dorp. Al een aantal jaren gebeurt dit ook in Zwolle, vanaf januari 2013 in de Grote kerk. De vieringen worden door vrijwilligers voorbereid en muzikaal begeleid door organist Toon Hagen, enkele muzikanten en soms een voorzanger.

Wil je meer informatie, heb je vragen, óf lijkt het je leuk de voorbereidings- of de muziekgroep te ondersteunen? Mail dan naar: taizezwolle@hotmail.com .

Op de dag van de viering, vanaf 15.00 uur, oefent de muziekgroep o.l.v. Toon Hagen; iedereen is welkom mee te musiceren of zingen (neem de ingang bij de fontein).

In 2014 vinden de vieringen plaats op 2 februari, 30 maart en 18 mei.