De Michaëlsvieringen vormen een ontmoetingsplek voor vragers, zoekers en gelovigen rond actuele levensvragen. In de viering wordt gestreefd naar creatieve uitwerking van het thema in muziek, drama of beeldende kunst (soms samen met de bezoekers). De Michaëlscantorij levert een belangrijke bijdrage.   Lees verder …

Klik hier voor een impressie van een Michaëlsviering.

Onderstaande Michaëlsvieringen vinden plaats in de Grote of St. Michaëlskerk in Zwolle.