De Michaëlsvieringen vormen een ontmoetingsplek voor vragers, zoekers en gelovigen rond actuele levensvragen. In de viering wordt gestreefd naar creatieve uitwerking van het thema in muziek, drama of beeldende kunst (soms samen met de bezoekers). De Michaëlscantorij levert een belangrijke bijdrage.   Lees verder …

Klik hier voor een impressie van een Michaëlsviering.

Onderstaande Michaëlsvieringen vinden plaats in de Grote of St. Michaëlskerk in Zwolle.

Archief

Eerdere vieringen

22 november 2015 – Gedenken

Tijd: 16:30
Uitvoerenden: Orkest Musica Michaelis, Michaelcantatekoor en Michaelscantorij olv. cantor-organist Toon Hagen
Op zondag 22 november om 16:30 uur is in de Grote Kerk de jaarlijkse gedachtenisviering. Dit jaar wordt voor de tweede keer de compositie van cantor-organist Toon Hagen uitgevoerd: de gedachteniscantate ‘Koester de namen’. De teksten van het stuk zijn geschreven door Sytze de Vries.  Lees meer »

15 november 2015 – Verwonderen

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Doelman
Uitvoerenden: Michaëlscantorij olv. cantor-organist Toon Hagen

Is de Grote Kerk een plaats van verwondering? En dan niet alleen voor trouwe kerkgangers, maar juist voor de mensen die de straten en pleinen van de stad bevolken? Verwondering om het heilige, het ware, schone en goede, verwondering om het leven? En is dit dan ook een plek waar woede geuit mag worden om alles wat schoonheid en heiligheid naar het leven staat? Continue reading “15 november 2015 – Verwonderen” »


8 november 2015 – Verrijken

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Iemke Epema
Uitvoerenden: Michaëlscantorij olv. cantor-organist Toon Hagen

Op wat voor manier verrijkt de Grote Kerk mensen? Door mooie vieringen te ondergaan, door ondergedompeld te worden in de schoonheid van de muziek en het eeuwenoude gebouw? Door met een aantrekkelijk aanbod te komen? Of kan rijkdom ook te maken hebben met leegte en loslaten? Continue reading “8 november 2015 – Verrijken” »


1 november 2015 – Verbinden

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Jaap Stegeman
Uitvoerenden: Michaëlscantorij olv. cantor-organist Toon Hagen

De vraag is: waarmee verbindt de Grote Kerk ons? Op deze dag, vanouds het feest ‘met alle heiligen’, ligt het antwoord voor de hand: met de heiligen ons voorgegaan. En verder: de Grote Kerk verbindt mensen van allerlei achtergrond aan elkaar. Het gaat om de verbinding met de stad. Dat is een uitdaging. Continue reading “1 november 2015 – Verbinden” »


25 oktober 2015 – Ontmoeten

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Doelman
Uitvoerenden: Michaëlscantorij olv. cantor-organist Toon Hagen

Drie beelden doemen op: het glazen beeld van Michaël, kwetsbare bewaarengel op het plein voor de kerk; het beeld van een vrouw over wie verteld wordt dat ze overspel heeft gepleegd en die dus geëxecuteerd moet worden; het beeld van Jezus die niet oordeelt maar ruimte schept voor echte ontmoeting. Continue reading “25 oktober 2015 – Ontmoeten” »


27 september 2015

Tijd: 16:30

28 juni 2015 – Openbaring 21

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Doelman
Uitvoerenden: Michaëlscantorij onder leiding van cantor-organist Toon Hagen

De laatste Michaëlsviering van dit seizoen wordt een uitbundige en vooral muzikale meditatie bij hoofdstuk 21 van het laatste bijbelboek, de Openbaring of Ontsluiering van Jezus Christus. Een stralend visioen van vrede en recht met de stad van de vrede als middelpunt: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar ook een tekst met een weerbarstige angel, want voor wie is dat visioen eigenlijk bestemd?

Tijdens de viering klinken onder meer de Passacaglia van J.S. Bach en een nieuwe bewerking van Psalm 125, en zingen we als in een dans het lied ‘Jeruzalem mijn vaderstad’, waarin de dichter Willem Barnard op onbekommerde wijze doordroomt op de visioenen van Johannes.


31 mei 2015

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Jaap Stegeman
Uitvoerenden: Michaëlscantorij o.l.v. cantor-organist Toon Hagen

De Michaëlsviering op 31 mei heeft als thema ‘Dromen dromen’. In zijn Pinkstertoespraak zegt de apostel Paulus dat ‘ouderen dromen zullen dromen, en jongeren visioenen zullen zien’. In deze viering delen twee jonge beeldend kunstenaars, Lisette van der Maten en Jesse Strikwerda, hun dromen met de bezoekers. Recent exposeerden zij met hun tentoonstelling ‘Dromen & verlangens’ in het Metsellokaal, een ruimte voor experimentele kunst in De Oude AmbachtSchool. Een gedeelte van dat werk is deze middag te zien. Ook in muzikaal opzicht valt er genoeg (weg te) dromen. Toon Hagen brengt zijn compositie bij Psalm 104 ten gehore, en de Michaëlscantorij brengt twee vrolijke werken van Heinrich Schütz en Benjamin Britten. Voorganger is Jan-Jaap Stegeman. U bent van harte welkom in de Grote Kerk.


26 april 2015

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Iemke Epema

In de Michaelsviering op 26 april staat Thomas centraal. Hij weigert te geloven in de opstanding. Hij wil eerst de wonden in Jezus’ handen kunnen zien en voelen. Is dat de hang naar tastbaar, lichamelijk bewijs? Of gaat het om iets anders?

De Zwolse kunstenaar Tom Waterreus heeft een kruisweg gemaakt van kleitabletten geheel bestaand uit handen. In plaats van veertien zijn er vijftien staties. De vijftiende statie is de verbeelding van de opstanding door drie handen. We zien de hand van Thomas die de wonden van de gekruisigde beroert, zijn hand in de handen van Jezus. De gehele kruisweg zal deze middag te zien zijn in de kerk; kruisiging en opstanding ineen.


3 april 2015 – Kruismeditatie

Tijd: 21:30
Liturg: Christa van Stappen
Uitvoerenden: Cantor-organist Toon Hagen en de Michaëlscantorij

Een meditatieve viering in de avond waar zang en orgel, evangelie en gedicht het verhaal van Goede Vrijdag vertolken.


29 maart 2015

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Louisa Vos, Ds. Nelleke Eygenraam
Uitvoerenden: Michaëlscantorij onder leiding van cantor-organist Toon Hagen

In de serie Weerbarstige Bijbelverhalen staat in de namiddag van Palm- en Passiezondag 29 maart een lezing uit de brief van Paulus aan de gemeente te Filippi centraal. Het gedeelte bevat de klassieke epistellezing voor zondag Palmarum: de zogenaamde Christushymne die Christus bezingt als God en mens. De mens die wordt vernederd en verhoogd. Christus, wiens naam boven alle namen uitgaat. Een belijdenis, een weerbarstige tekst, want de kerk in de wereld is ermee aangesproken.


1 februari 2015

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Jaap Stegeman

De Poëzieweek heeft als thema ‘met zingen is de liefde begonnen’. Over zingen, liefde en het verband tussen die twee is in de joods-christelijke traditie veel geschreven. Toppunt hiervan is het bijbelse Hooglied, het lied der liederen. Reden genoeg om in de Michaelsviering, in de serie ‘weerbarstige bijbelverhalen’, aandacht te geven aan deze lyrische lofzang op de liefde. We lezen delen uit de bundel ’27 liefdesliedjes’ van Judith Herzberg. De Michaelscantorij zingt het motet ‘Tota pulchra es’ van Palestrina, en een compositie van Toon Hagen bij het Hooglied.


10 januari 2016

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Doelman

24 december 2014 – Kerstnachtviering

Tijd: 21:30
Liturg: Ds. Wim Hortensius

Hoe lang nog? Hoe lang blijven wij geloven in een God van vrede en recht midden tussen de puinhopen van onze wereld, de pijn in ons eigen leven? Het zijn de indringende vragen van de kerstcantate ‘O kom, o kom, Immanuël’, gezongen door de Michaëlscantorij en leerlingen van het Meander College onder leiding van cantor-organist Toon Hagen, de componist. Maar er gebeurt een nieuw begin, van de andere kant: de komst van een kind. Zijn geboorte brengt mensen in beweging. Herders zoeken hem op als de redder, wijzen aanbidden hem als de koning van de Joden. Simeon noemt hem een licht voor alle mensen. En wie zeg jij dat ik ben? is het thema van deze kerstnachtviering. Brengt hij de beloofde vrede?


14 december 2014 – Kwetsbaarheid

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Doelman
Aansluitend bij het Festival van de Kwetsbaarheid op 13 december gaat het in deze viering in de serie ‘menselijke grondstemmingen’ over het thema Kwetsbaarheid. Over de kwetsbaarheid van de bedelaar en de (door het lot of door God?) geslagene zijn de verhalen en klachten legio, ook in de Bijbel. Maar ook het schijnbaar triomfantelijke evangelie voor de adventszondag is ten diepste kwetsbaar: wie durft zich nog te vertonen met een hoopvol verhaal over lammen die lopen en blinden die zien?
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens?

 


23 november 2014 – Gedachteniscantate

Tijd: 16:30
Uitvoerenden: Orkest Musica Michaelis, Michaelcantatekoor en Michaelscantorij
Op zondag 23 november om 16:30 uur is in de Grote Kerk de jaarlijkse gedachtenisviering. Dit jaar wordt voor de tweede keer de compositie van cantor-organist Toon Hagen uitgevoerd: de gedachteniscantate ‘Koester de namen’. De teksten van het stuk zijn geschreven door Sytze de Vries.Lees meer »

26 oktober 2014 – Verveling

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Iemke Epema
In de viering op 26 oktober zal aan de hand van de verzuchtingen van Prediker en een gedicht van hedendaags dichter Marjoleine de Vos worden geprobeerd om dieper door te dringen in dit zo ongrijpbare verschijnsel. Zangers uit de Michaelscantorij werken mee aan deze viering. Het orgel wordt bespeeld door Toon Hagen. Liturgen zijn Sytze de Boer en Iemke Epema.Lees meer »

14 september 2014 – Walging

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Jaap Stegeman
In de eerste Michaëlsviering van dit seizoen gaat het over 'Walging'. Nu komt walging ook als alledaags gevoel voor, bij het zien van iets heel smerigs, zoals mensen op tv in een bak met maden of vogelspinnen. Maar dat is slechts een symptoom. Met walging als grondstemming zijn we midden in het existentialisme, om precies te zijn bij de Franse filosoof Sartre. Zijn eerste roman draagt de titel 'De walging'. Het is een dagboek van een man die leeft in de lege ruimte na 'de dood van God', en het gewicht van zijn absolute vrijheid maar ternauwernood kan dragen. Zijn walging betreft niet maden of vogelspinnen, maar het bestaan als zodanig.Lees meer »

22 juni 2014 Willem Barnard

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Doelman
In de laatste Michaëlsviering van dit seizoen met het thema 'Heiligen' geeft de dichter-theoloog-psalmberijmer Willem Barnard (ook bekend onder het pseudoniem Guillaume van der Graft) de toon aan. Hij leefde van 1920 tot 2010 en is in de kerk vooral bekend door zijn bijdrage aan de psalmberijming en de vele kerkliederen die hij schreef.Lees meer »

25 mei 2014 Fransiscus

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Jaap Stegeman

Het is volop lente, een mooi moment om aandacht te geven aan de heilige Franciscus van Assisi (1181-1226). Op zijn sterfdag, 4 oktober, vieren we vandaag de dag dierendag. Franciscus leefde verbondenheid met het geheel van de schepping, in het bijzonder met het dierenrijk. Verder werd zijn leven gekenmerkt door een streven naar armoede en door compassie met de zieken en verschoppelingen van de samenleving. Doordat de huidige paus zichzelf na,ar hem noemt en in zijn geest zijn ambt wil bekleden, staat de oude Franciscus weer volop in de belangstelling.

In de viering komen beide levensstromen, de verbondenheid met de schepping en met de armen, aan bod. De Michaelscantorij o.l.v. Maria Bloem brengt o.a. Psalm 104 van J.P. Sweelinck en Notre Père van M. Duruflé ten gehore. Beide werken klinken in het Frans, een taal die Franciscus na aan het hart lag. En natuurlijk mag het Zonnelied dat hij zelf schreef niet ontbreken.

Vooraf
Voorafgaand aan de viering is er, zoals gebruikelijk tijdens deze cyclus over heiligen, gelegenheid om teksten van en over Franciscus te lezen. Deze leesgroep staat onder begeleiding van Jan-Jaap Stegeman, en begint om 15:00 uur in de consistorie (neem de ingang bij de Cafe de Beurs, en in de kerk de trap onder het orgel). Als u interesse hebt, kunt u zich aanmelden via een email aan jj.stegeman@gmail.com.

 


4 mei 2014 Etty Hillesum

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Iemke Epema, Jan Doelman
In de Michaelsviering op 4 mei, is de heilige die centraal staat Etty Hillesum. Zij werd geboren op 15 januari 1914 en overleed op 30 november 1943 in het kamp in Auschwitz.Lees meer »

18 april 2013 Kruismeditatie

Tijd: 21:30
Uitvoerenden: Michaelscantorij

Tijdens de kruismeditatie wordt de Marcus Passie van Dick Troost ten gehore gebracht.

Let op: in tegenstelling tot wat in Gaandeweg vermeld staat, begint de kruismeditatie om 21.30 uur en niet om 22.30 uur.


23 maart 2014 Thomas Merton

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Iemke Epema
In de Michaelsviering op 23 maart zal de 20-e eeuwse monnik en stiltezoeker Thomas Merton centraal staan. Behalve trappist in een klooster in Kentucky was hij schrijver, dichter, kunstenaar en vredesactivist.  Hij had een groeiende belangstelling voor oosterse culturen en godsdiensten. Hij leefde dicht bij de natuur en aan het eind van zijn leven als kluizenaar. In zijn geschriften en dagboeken  keren de natuur en de stilte steeds weer terug.Lees meer »

23 februari 2014 Geert Grote

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Jaap Stegeman, Jos Douma, Mink de Vries

In de serie Michaelsvieringen rond het jaarthema ‘heiligen’ staan we deze keer stil bij een heilige die onlosmakelijk verbonden is met de Zwolse stads- en kerkgeschiedenis: Meester Geert Grote. Hij geldt als de grondlegger van de Moderne Devotie, de laatmiddeleeuwse hervormingsbeweging die in het centrum van Zwolle vele zichtbare sporen heeft nagelaten. De Grote Kerk zelf is daar een voorbeeld van. Aan de hand van Mink de Vries, deskundige op dit gebied, komen we in aanraking met de spiritualiteit van Geert Grote.

Zoals dit jaar eerder al, is er vanaf 15:00 uur een leesgroep, deze middag rond enkele kernteksten van de hand van Geert. Voor de liefhebber is er echter al vanaf 14:00 uur een stadswandeling rond de Moderne Devotie en Geert Grote onder leiding van Mink de Vries. Verzamelpunt hiervoor is de fontein tussen Café de Beurs en de Grote Kerk..

De viering zelf begint om 16:30 uur. Ook hierin klinken teksten van Geert. De Michaelscantorij o.l.v. Toon Hagen verzorgt de muziek, die zal liggen in de sfeer van het geestelijk klimaat waarin Geert leefde. Liturgen: Mink de Vries, Jan Jaap Stegeman en Jos Douma.


26 januari 2014 Dominicus

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Iemke Epema, Jozef Essing

De Michaelsviering op 26 januari (aanvang 16:30 uur) zal in het teken staan van de heilige Dominicus (1174-1221), stichter van de orde der Dominicanen. De dominicanen hebben zich altijd speciaal toegelegd op studie en reflectie, preken en spreken. Wat heeft deze traditie en haar spiritualiteit ons vandaag te zeggen?

Een dominicaan die in het klooster in onze eigen stad woont, Jozef Essing, is te gast in deze viering. De Michaelscantorij olv Toon Hagen zingt mee. Liturgen zijn Iemke Epema en Jozef Essing.

Vooraf
Van 15:00 tot 16:00 uur is er gelegenheid in de consistorie (het vertrek boven, bij het orgel de trappen op) om samen met Jozef Essing en Iemke Epema teksten te lezen over Dominicus en iets over hem te horen. Opgave vooraf (iemke.epema@hetnet.nl) zou prettig zijn, maar u bent ook onaangekondigd welkom.


24 december 2013 Kerstnachtviering

Tijd: 22:30
Liturg: Jan Doelman, Sanne van Dijk
Uitvoerenden: Michaëlscantorij, Michaelscantatekoor, orkest Musica Michaelis, Heleen Koele (sopraan), Petra Stoute (alt), Govert Valkenburg (tenor), Bart van de Wetering (bas)
Tijdens de kerstnachtviering in de Grote Kerk zal onder andere de cantate BWV 91 “Gelobet seist du Jesu Christ” uitgevoerd worden. De muzikale leiding is in handen van Toon Hagen.

8 december 2013 Hildegard van Bingen

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Louisa Vos, Ds. Nelleke Eygenraam

In de Michaelsviering op zondag 8 december om 16:30 uur staat Hildegard von Bingen (1098-1179) centraal. In 2012 werd zij door paus Benedictus XVI uitgeroepen tot Kerkleraar (Doctor Ecclesiae), een titel die is weggelegd voor heiligen die door hun leven en geschriften een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de christelijke theologie.

Al tijdens haar leven had Hildegard gezag. Zij schroomde niet kerkelijke autoriteiten aan te spreken vanuit haar kennis en inzicht. Haar scholing was vroeg begonnen, toen haar ouders haar, als meisje van een jaar of acht, toevertrouwden aan kloosterlinge Jutta von Spanheim. Na Jutta’s dood in 1136 werd Hildegard gekozen tot abdis van de inmiddels in Disibodenberg ontstane kloostergemeenschap van vrouwen. Vanaf die tijd begint Hildegard haar visioenen op te tekenen, voert zij correspondentie met onder andere Bernardus van Clairvaux, componeert zij religieuze muziek en schrijft ze over geneeskunde.

Tijdens de Michaelsviering zal haar muziek klinken en wordt de beeldtaal van haar visioenen naast die van de Schrift gelegd. Naast de Michaëlscantorij, verleent ook Bep Pierik haar medewerking aan deze viering, zij zal enkele liederen van Hildegard zingen.

Vooraf
Voorafgaand aan de viering is om 15.00 uur een ieder van harte welkom in de consistorie van de kerk (trap op onder het orgel) voor een kennismaking met Hildegard von Bingen aan de hand van haar biografie, de lezing van een brief en het antwoord daarop en de weergave van een visioen. Opgave van tevoren is niet verplicht maar wel wenselijk, hiervoor kunt u een e-mail sturen naar michaelsvieringen@gmail.com.


24 november Gedachtenisviering

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Jaap Stegeman
Uitvoerenden: Michaëlscantorij, Michaëlscantatekoor, orkest Musica Michaëlis, Rivka Ruiter (sopraan)
Op zondag 24 november om 16:30 uur is in de Grote Kerk de jaarlijkse gedachtenisviering. Tijdens de viering wordt stilgestaan bij de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden. Sinds een aantal jaren wordt op eeuwigheidszondag een requiem uitgevoerd in de Grote Kerk. Zo klonken de afgelopen jaren Duruflé, Jenkins, Fauré en vorig jaar een bijzondere compositie van cantor-organist Toon Hagen met teksten van Sytze de Vries. Dit jaar zal tijdens de gedachtenisviering het requiem van John Rutter ten gehore worden gebracht.Lees meer »

27 oktober 2013 Augustinus

Tijd: 16:30
Liturg: Gerben de Wild, Jan Jaap Stegeman

In de tweede Michaelsviering van dit seizoen, op 27 oktober om 16:30 uur, staan we stil bij de heilige Augustinus. Een rusteloze gelukzoeker met een boeiend leven. Uiteindelijk vindt hij zijn rust bij God. Hij legt zijn leven en spirituele zoektocht vast in een intiem verslag, de Belijdenissen. Fragmenten uit dat boek zullen klinken in de viering. De Michaelscantorij o.l.v. Toon Hagen verleent haar medewerking, onder meer met een prachtige compositie van Brahms.

Leeskring
Voorafgaand aan de viering is een leeskring, waarin we uitgebreider kennis kunnen maken maken met Augustinus. U bent daarvoor van harte uitgenodigd, om 15:00 uur in de consistorie (trap op onder het orgel). De bijeenkomst wordt begeleid door Jan-Jaap Stegeman. Opgave van tevoren is niet verplicht, maar wel wenselijk, i.v.m. het aantal te maken kopieën, bij jj.stegeman@gmail.com. Hopelijk komt u op deze manier alvast wat in de sfeer voor de viering over deze bijzondere heilige.


29 september 2013 Michaël

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Iemke Epema, Jolan van de Waeter
De eerste van de serie heiligen die dit seizoen voorbij komen in de Michaëlsvieringen is een aartsengel. 29 september is vanouds het feest van de heilige Michaël en van alle engelen. De naam Michaël betekent: wie is als God? Een vraag die centraal zal staan bij de bezinning op wat een heilige is. Psalm 18 zal klinken als (deels gezongen) lezing en de Michaëlscantorij onder leiding van Toon Hagen zal ook 'Der Herr hat seine Engel befohlen über dich zu wachen' zingen.Lees meer »

9 juni 2013 Compassie: De liefde ‘t meest

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Doelman
Uitvoerenden: Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen
De laatste in een serie van tien Michaëlsvieringen waarin het thema Compassie centraal staat en waarin in de loop van een jaar ‘de zeven werken van barmhartigheid’ voorbij kwamen – vaak geïllustreerd door een concreet verhaal over compassie in de dagelijkse werkelijkheid.  Lees meer »

12 mei 2013 De doden begraven

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Iemke Epema, Jan Jaap Stegeman

Het zevende en laatste werk van barmhartigheid is het begraven van de doden. In onze samenleving wordt aan het brengen van de laatste eer aan gestorven geliefden doorgaans veel aandacht besteed. Hoe gaan we om met mensen die naamloos sterven? Gelezen wordt uit het deuterocanonieke boek Tobit, de man die in de ballingschap van het begraven van de doden zijn speciale roeping heeft gemaakt. De Michaelscantorij olv van Toon Hagen werkt mee aan deze viering. Liturgen zijn Iemke Epema en Jan-Jaap Stegeman.


14 april 2013 De gevangenen bezoeken

Tijd: 16:30
Liturg: Marije Mazereeuw

Op 14 april zal er in de Grote Kerk weer een Micaëlsviering gehouden worden, met als thema ‘de gevangenen bezoeken’. Aan de viering wordt medewerking verleend door de cantorij onderleiding van Toon Hagen. Gastspreker is Henk te Velde van stichting Exodus. Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. Marije Mazereeuw, die als stagiaire van de Protestantse Theologische Universiteit is verbonden aan de Zwolse Oosterkerk, zal liturg zijn. Wees welkom om mee te vieren en te delen!


10 maart 2013 De zieken bezoeken

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Louisa Vos, Ds. Nelleke Eygenraam

In de serie Michaëlsvieringen over de werken van barmhartigheid is op 10 maart aan de orde: de zieken bezoeken. Een werk van barmhartigheid van alle tijden en alle plaatsen. Want ziekte treft de meeste mensen, vroeg of laat. En wij zien naar hen om, of wanneer het daar is: er wordt naar ons omgezien. Een zegen is dat. Maar soms is omzien alleen niet toereikend en is professionele zorg nodig. Die zorg staat zwaar onder druk. Er is kortom: zorg om de zorg.


17 februari 2013 De naakten kleden

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Jaap Stegeman, Marije Mazereeuw

In de serie Michaelsvieringen over de zeven werken van barmhartigheid, komt deze keer het kleden van de naakten aan de orde. In de viering staan we stil bij het verhaal van de dronken Noach, die naakt zijn roes ligt uit te slapen. Twee van zijn zonen bedekken hem. Daarmee geven ze hem zijn waardigheid terug. Wat zijn in onze tijd praktijken van barmhartigheid, van het (terug)geven van waardigheid? En hoe staan we tegenover onze eigen naaktheid?

De cantorij zingt o.a. ‘Evening Prayer’ van Philip Moore en Psalm 91 van Willem Vogel. Liturgen zijn Marije Mazereeuw en Jan-Jaap Stegeman.


13 januari 2013 De vreemdeling huisvesten

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Iemke Epema

Het derde werk van barmhartigheid dat centraal staat in deze Michaëlsviering in de serie Compassie is het huisvesten van de vreemdeling. Die vreemdeling hoeft niet persé iemand te zijn die van ver weg komt, de vluchteling, al is dat het eerste wat bij je op komt. Er is ook de vreemdeling die bij je in de straat woont. Mensen die als vreemde worden gezien omdat ze het niet redden in deze maatschappij, niet aan de normen voldoen, met argwaan worden bekeken omdat hun gedrag als vreemd gezien wordt.  
 
Het verhaal van Bartimeüs en zijn onaangepaste schreeuw om hulp, die op afkeuring van de omstanders stuit, zal in deze viering klinken. Joan Flikweert, werkzaam in de bemoeizorg voor de gemeente Deventer en in het verleden actief in het steunen van asielzoekers reageert op dit verhaal. Liturg is ds. Iemke Epema. De Michaëlscantorij werkt weer mee aan deze viering.


24 december 2012 Kerstnachtviering

Tijd: 22:30
Liturg: Ds Iemke Epema, Ds. Ries Nieuwkoop
Uitvoerenden: Michaelscantorij en Gea Hoven

Met de klanken en woorden van de gedachteniscantate ‘Koester de namen’ van Sytze de Vries en Toon Hagen nog in het hoofd, zijn we op weg gegaan naar Advent en Kerst. Ook in de Kerstnacht zal het gaan het om het koesteren en levend houden van de namen van mensen.

In iedere naam die klinkt ligt een verhaal besloten. Jezus is niet uit de hemel komen vallen, maar vormt een schakel in een keten van namen, die uiteindelijk teruggaan op Adam. Al die namen zullen deze nacht klinken, in de lezing van Lucas 3 en in het bijzondere muziekstuk van Arvo Pärt ‘… Which was the son of…’ Om ons te doen beseffen dat het kind wiens geboorte wij in deze nacht bezingen zoon van God én zoon des Mensen is.


9 december 2012

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Doelman

Thema: Compassie – de dorstigen te drinken geven.

In deze Michaëlsviering, de derde in een serie over de ‘werken van barmhartigheid’, stroomt het water rijkelijk – in teksten, beelden en liederen. Daarbij gaat het erom hoe water ‘de dorstigen drenkt’, (juist) niet alleen dorstige mensen maar ook dieren klein en groot en natuurlijk de aarde, het land, en hoe water ook weer voor energie en dus voedsel zorgt, tot en met het beheer van water in Zuid-Afrika. Herald van Gerner van het Waterschap Groot-Salland vertelt en laat ook zien hoe veelzijdig het water leven geeft – dichtbij en ver weg. Maar het gaat ook over meer spirituele dorst, die te maken heeft met zin en toekomst van leven. Dorst die Jezus lest door een vrouw die hij ontmoet bij de bron water des levens te schenken, zomaar, gratis. Alles barmhartigheid, compassie die mensen ontvangen van God, de schepper van al wat stroomt en leeft, en die mensen ook weer aan elkaar kunnen doorgeven.

Aan deze viering werken mee:
Jan Doelman, voorganger
Herald van Gerner, Waterschap Groot Salland
Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen
Gea Hoven, organist


11 november 2012

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Iemke Epema
Uitvoerenden: Michaëlscantorij

De Michaëlsvieringen dit jaar staan in het teken van compassie. In iedere viering staat één van de zeven werken van barmhartigheid centraal. Deze keer is dat de hongerigen voeden. Uit Lucas wordt de gelijkenis gelezen van de rijke man en de arme Lazarus. Er wordt gesproken over een kloof die deze rijke en deze arme van elkaar scheidt. Hoe ziet de kloof er voor ons uit? Ad Marijs, vrijwilliger bij de voedselbank vertelt wat dit verhaal bij hem oproept.


14 oktober 2012

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Doelman, Margriet Wubs, Wim van Ree

De tweede Michaëlsviering in een serie rond het thema Compassie, deze keer met als titel: De ander – de vreemde – de naaste. In lezingen en liederen worden we geconfronteerd met de vraag wie die naaste is, voor mij, voor jou, en wat het betekent om barmhartigheid te geven dan wel te ontvangen. De Michaëlscantorij zingt o.a. een motet van Nico Verrips


9 september 2012

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Jaap Stegeman

Dit seizoen staat het thema ‘Compassie’ centraal in de Michaëlsvieringen.


10 juni 2012

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Bert Koetsier, Jan Jaap Stegeman

De laatste viering voor de zomervakantie. We trekken massaal de natuur in. De schepping staat immers in volle bloei. Hoe staan wij tegenover de natuur? Wat is onze plaats in de schepping? We lezen en zingen het scheppingslied bij uitstek, psalm 104. Zo geven we stem aan de lof op de schepping.


13 mei 2012

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Bert Koetsier, Jan Scholten, Teus Slagboom
Uitvoerenden: Michaëlscantorij

Het thema is ontleend aan het Hooglied, ook een levenslied, maar wel een heel bijzondere.
We proberen de bedoeling(en) te beleven d.m.v. lezen, zingen en luisteren naar een dialoog. De Michaelscantorij zingt daarbij het hoogste lied.

 


22 april 2012

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Margo Jonker, Ds. Ineke Schoorel

Het thema voor deze viering is: “Zing en zaai een lied van vrede, een tocht door de Psalmen”, uitlopend in de lofzang van Psalm 150.


11 maart 2012

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Doelman, Jan Jaap Stegeman
Thema: Lied van mensen - levenslied: 't komt goed... Psalm 57 komt aan de orde in een eigen bewerking van de tekst door Jan Jaap Stegeman. Deze tekst is op muziek gezet door Aart de Kort en wordt gezongen door de Michaëlscantorij.Lees meer »

12 februari 2012

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Chica van Dam, Ds. Wim Hortensius, Hans Schoorlemmer

Het thema voor deze viering is “Op bergen en in dalen”.

Psalm 23 is een overbekend lied: “De Heer is mijn Herder”.

Tijdens deze viering proberen we er met nieuwe ogen naar te kijken en er met nieuwe oren naar te luisteren. We hopen de beelden van een levensreis die de psalmist aanbiedt te ervaren met al onze zintuigen. Laat je meenemen op een tocht langs grazige weiden, over bergen en door dalen, naar het gastvrije Huis van de Heer.


8 januari 2012

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Iemke Epema, Ds Lieke van Houte

Thema: “Verwondering”, aan de hand van Psalm 8.

In deze viering in de serie “Het lied van mensen” zal Psalm 8 op verschillende manieren klinken. Het is een lied van diepe verwondering. De woorden van de psalm vragen om verbeelding. Eén beeld dat speciaal voor deze viering is gemaakt zal centraal staan.

Schildert u mee?

Ieder die dat wil is welkom om vóór de dienst, vanaf 15.00 uur in de kerk te schilderen vanuit het woord “verwondering”. Dat kan aan de hand van “De taal van kinderen”, een gedicht over Psalm 8 van Anton Ent, dat klaar zal liggen en dat ook in de viering zal klinken. De verschillende schilderingen zullen een plek krijgen in de viering.

Ook kinderen zijn welkom om voor de dienst te komen schilderen over wat zij mooi en bijzonder vinden. Tijdens de oppasdienst zullen de daar aanwezige kinderen samen iets maken. Voor het benodigde materiaal wordt gezorgd.

U wordt van harte uitgenodigd om deze eerste Michaëlsviering in het nieuwe jaar én het  schilderen ter voorbereiding mee te beleven!


24 december 2011 Kerstnachtviering

Tijd: 22:30
Liturg: Ds Iemke Epema
Uitvoerenden: Er wordt medewerking verleend door de Michaëlscantorij en een kwartet koperblazers.

Het thema van de Kerstnachtviering is: “De lofzang van Maria”.
We zullen zingen van “licht en vrede voor mensen van hier en heden”.
We zullen horen over verwachting, over “het kind dat Jezus heet”, over herders en engelen.
En, Maria zal ons meenemen in haar verhaal en in haar lied. Dat verhaal gaat over vertrouwen en twijfel, over verdriet en vreugde. In Maria’s verhaal herkennen we ons verlangen naar licht en vrede.


11 december 2011 “Verlangen”

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Margo Jonker, Ds. Harm Bousema

Geen mens die geen verlangen kent. Er bestaat zoiets als oerverlangen. In het nadenken over verlangen – het is Advent! – wordt een levenslied, psalm 25, als uitgangspunt genomen.


13 november 2011 “Heftige woorden in de Psalmen”

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Nelleke Eygenraam

Wat moet je aan met psalmteksten die haaks staan op wat je voor waar en goed houdt? Je ziet het anders dan de psalmdichter. Hoe waardevol is dan wat daar staat?

We zetten in woord en muziek Psalm 83 en Matteus 7 tegenover elkaar.


9 oktober 2011 “Festival der goden”

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Ries Nieuwkoop

11 september 2011 “Het lied van mensen, het levenslied”

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Bert Koetsier, Ds. Ineke Schoorel

Psalm 139 staat centraal. Het gaat over vrijheid, over vertrouwen, over het feit dat ‘weten dat je gekend wordt’ je vrijheid geeft.