De Michaëlscantates zijn vieringen waarin een (Bach-)cantate wordt uitgevoerd door koor, orkest en solisten. In de viering wordt vanuit het thema van de cantate aansluiting gezocht bij wat ons in deze tijd beweegt.  Lees verder …

Onderstaande Cantatevieringen vinden plaats in de Grote of St. Michaëlskerk in Zwolle.

Archief

Eerdere vieringen

24 december 2015 – BWV 248 Weihnachtsoratorium

Tijd: 22:00
Liturg: Nelleke Beimers
Uitvoerenden: Astrid Krauze (alt), Marcel Beekman (tenor), Daniël Hermán Mostert (bas), Michaelcantatekoor en orkest Musica Michaelis olv cantor-organist Toon Hagen

Op donderdagavond 24 december is er om 22:00 een Kerstnachtviering in de Grote Kerk. De deuren van de kerk zijn vanaf 21:30 open.

Tijdens deze viering wordt het Weihnachtsoratorium (BWV 248) van J.S. Bach uitgevoerd door solisten, de Michaëlscantorij, het Michaëlscantatekoor en Musica Michaelis.


4 oktober 2015 – BWV 29 Wir danken dir, Gott, wir danken dir

Tijd: 16:30
Uitvoerenden: Judith Pranger (sopraan), Astrid Krauze (alt), Erik Slik (tenor), Daniël Hermán Mostert (bas), Jan Jansen (orgel), Michaelcantatekoor en orkest Musica Michaelis olv cantor-organist Toon Hagen

Een ‘Cantate zur Ratswahl’. Johann Sebastian Bach schreef deze cantate ter gelegenheid van de wisseling van het stadsbestuur in Leipzig, eind augustus 1731, een jaarlijks gebeuren. Bach heeft 27 keer voor zo’n gelegenheid een cantate geleverd. BWV 29 is vaker uitgevoerd. Voor het laatst in 1749, het haar van Bachs dood. De cantate is dus niet geschreven bij een van de zondagen van het kerkelijk jaar, maar wel even geïnspireerd door het bijbelse geloof. Sprankelend, prachtvol en overtuigend, maar even goed innig, teder en biddend vertolkt de cantate aan de dankbaarheid om hen die ons regeren en óók het vertrouwen op Gods onmisbare ontferming.

Bach heeft er enkele eerder geschreven composities voor bewerkt die in deze cantate verrassend nieuw tot klinken komen. Lees meer (bijvoorbeeld) op de website van de Nederlandse Bachvereniging: allofbach.com/nl/bw/bwv-29

In de cantatedienst van 4 oktober wordt de cantate in een liturgisch kader ten gehore gebracht. Er wordt gebeden, uit de bijbel gelezen en samen gezongen. Ds. Nelleke Eygenraam uit Zwolle is liturg.


14 juni 2015 – BWV 93 Wer nur den lieben Gott läßt walten

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Iemke Epema
Uitvoerenden: Heleen Koele (sopraan), Marleene Goldstein (alt), Marcel Beekman (tenor), Bert van de Wetering (bas)

Bach schreef deze cantate voor de vijfde zondag na Trinitatis, 9 juli 1724. Het is een koraalcantate, gebaseerd op een bekend kerklied. Dat lied, waarnaar de cantate is genoemd, werd in 1657 geschreven door dichter en componist Georg Neumark. In het vorige liedboek is het terug te vinden als L 429. De 7 coupletten van dat lied zijn opgenomen in de 7 delen van de cantate. Het thema is vertrouwen en hoop op God in wanhopige omstandigheden. De evangelietekst van de zondag die in de cantate doorklinkt is Lc 5: 1-11. Daar wordt verteld hoe Simon na een hele nacht niets gevangen te hebben op Jezus’ woord de netten nog één keer uitwerpt.


5 april 2015 – BWV 249 Oster-Oratorium

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Woltinge
Uitvoerenden: Marjo van Someren (sopraan), Sara Klein Horsman (alt), Scott Wellststead (tenor), Daniël Hermán Mostert (bas), orkest Musica Michaëlis en de Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen

“Kom, loop in ijltempo” dat zijn de eerste gezongen woorden in het Paasoratorium “Kommet, eilet und laufet” van J.S.Bach. Het is een gezongen weergave van het PaasEvangelie. Het is in de Opstandingsberichten opvallend hoezeer mensen daar in beweging komen.

Met de feesten van Pasen komen mensen bij elkaar, om te zingen en de verhalen te beleven. Dat zal met Pasen 2015 niet anders zijn. In de Paasnacht en op de Paasmorgen zijn er vieringen in overvloed – gelukkig. En in middag van Eerste Paasdag is er bovendien een bijzondere viering: in de Grote Kerk zal de Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen dat Paasoratorium “Kommet, eilet und laufet” van J.S.Bach uitvoeren; het orkest Musica Michaelis verleent daarbij haar medewerking. Voorganger is ds. Jan Woltinge. De lezing zal zijn I Korintiërs 15: waar Paulus schrijft hoe hem van de Opstanding verteld is. En na dit alles is het niet voorbij, maar komen mensen van Pasen in beweging – de cantate is eigenlijk de uitnodiging daarvoor.


8 februari 2015 – The Lord Is My Light (Chandos Anthem nr.10) G.F.Händel

Tijd: 16:30
Liturg: pastor Anneke Grunde
Uitvoerenden: Marjo van Someren (Sopraan), Erik Slik (Tenor)

28 september 2014 – BWV 149 “Man singet mit Freuden vom Sieg”

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Nelleke Eygenraam
Uitvoerenden: Judith Pranger (sopraan), Astrid Krause (alt), Erik Slik (tenor), Daniël Hermán Mostert (bariton), Orkest Musica Michaelis en Michaelcantatekoor

15 juni 2014 Mendelssohn ‘Wer nun den lieben Gott läst walten’

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Jaap Stegeman

Op 15 juni is er om 16:30 uur weer een cantatedienst in de Grote Kerk, de laatste voor de zomer. Ditmaal voor de verandering geen Bach op het programma, maar een koraalcantate van Felix Mendelssohn-Bartholdy: ‘Wer nun den lieben Gott läst walten’. Toch is er wel degelijk een relatie tussen Bach en Mendelssohn, hoezeer ze ook in stijl verschillen. In het jaar 1829, waarin Mendelssohn de genoemde cantate schreef, dirigeerde hij ook voor het eerst weer de Matthäus Passion van Bach, die in die tijd in de vergetelheid was geraakt. Interessant is het om deze middag te horen hoe het koraal, dat uit de vroege Duitse Barok stamt en ook Bach heeft geïnspireerd, klinkt op meer romantische klanken. In de viering wordt medewerking verleend door het Michaelscantatekoor en sopraansoliste Marjo van Someren. Liturg is Jan-Jaap Stegeman, die zijn achternaam deelt met de dominee die Mendelssohn ooit doopte.


20 april 2014 BWV 4 “Christ lag in Todesbanden”

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Iemke Epema
Uitvoerenden: Orkest Musica Michaelis, Michaelscantatekoor, solisten: Bert van de Wetering (bas), Govert Valkenburg (tenor)

Tijdens deze Michaëlscantate wordt de cantate BWV 4 “Christ lag in Todesbanden” uitgevoerd. De uitvoering is onder leiding van Eugene van Boheemen


16 februari 2014

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Doelman
Uitvoerenden: Orkest Musica Michaelis Michaelscantatekoor solisten: Daniël Hermán Mostert, bas Govert Valkenburg, tenor Toos van der Wal, alt Marjo van Someren, sopraan o.l.v. Toon Hagen

In de eerste cantatedienst van 2014 staat de uitvoering van cantate 111 van J.S. Bach centraal: Was mein Gott will, das g’scheh alzeit. Door Bach gecomponeerd voor de derde zondag na epifanie, in de overgang van de kersttijd naar de voorbereiding op Pasen, in het jaar 1725. De cantate is gebaseerd op het 16e eeuwse kerklied met dezelfde titel, in het nieuwe nederlandse Liedboek terug te vinden als lied 899.

De cantate is een zeer sterke verwoording en verklanking van het besef dat het aardse, menselijke leven onvolmaakt en kwetsbaar is, maar dat God het goed zal maken. Des te spannender de slotzin van de eerste schriftlezing (Romeinen 12: 21): “Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.”

24 december 2013 Kerstnachtviering

Tijd: 22:30
Liturg: Jan Doelman, Sanne van Dijk
Uitvoerenden: Michaëlscantorij, Michaelscantatekoor, orkest Musica Michaelis, Heleen Koele (sopraan), Petra Stoute (alt), Govert Valkenburg (tenor), Bart van de Wetering (bas)
Tijdens de kerstnachtviering in de Grote Kerk zal onder andere de cantate BWV 91 “Gelobet seist du Jesu Christ” uitgevoerd worden. De muzikale leiding is in handen van Toon Hagen.

24 november Gedachtenisviering

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Jaap Stegeman
Uitvoerenden: Michaëlscantorij, Michaëlscantatekoor, orkest Musica Michaëlis, Rivka Ruiter (sopraan)
Op zondag 24 november om 16:30 uur is in de Grote Kerk de jaarlijkse gedachtenisviering. Tijdens de viering wordt stilgestaan bij de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden. Sinds een aantal jaren wordt op eeuwigheidszondag een requiem uitgevoerd in de Grote Kerk. Zo klonken de afgelopen jaren Duruflé, Jenkins, Fauré en vorig jaar een bijzondere compositie van cantor-organist Toon Hagen met teksten van Sytze de Vries. Dit jaar zal tijdens de gedachtenisviering het requiem van John Rutter ten gehore worden gebracht.Lees meer »

13 oktober 2013 BWV 180: Schmücke dich, o liebe Seele

Tijd: 16:30
Uitvoerenden: Paulien van der Werff (sopraan), Sarah Klein Horsman (alt), Falco van Loon (tenor), Jur Leemhuis (bariton), Michaëlscantatekoor en het orkest Musica Michaelis. Muzikale leiding: Toon Hagen

Tijdens de eerste Michaëlscantate van dit seizoen voeren solisten, koor en orkest de cantate ‘Schmücke dich, o liebe Seele’ van Johann Sebastian Bach uit. De cantate wordt uitgevoerd binnen een liturgisch kader.


26 mei 2013 BWV 176 “Es ist ein trotzig und versagt Ding”

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Margo Jonker
Uitvoerenden:
Michaelcantatekoor en orkest Musica Michaelis olv Toon Hagen
Solisten:
Brigitte van Hagen (sopraan), Astrid Krause (alt)
,
Bert van de Wetering (bas)

In deze Michaelscantate worden zowel BWV 176 “Es ist ein trotzig und versagt Ding” als het Kyrie en Gloria van “Mis in g”,  BWV 235 gezongen.


31 maart 2013 Erfreut euch, ihr Herzen – BWV 66

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Edward van ‘t Slot
Uitvoerenden:
Michaëlscantatekoor, Michaëlscantorij en orkest Musica Michaelis, o.l.v. Toon Hagen. Astrid Krause (alt), Daniël Hermán Mostert (bariton), Govert Valkenburg (tenor)

In deze Michaëlscantateviering op 1e Paasdag voeren solisten, koor en orkest de cantate uit van Johann Sebastian Bach ‘Erfreut euch, ihr Herzen’ (BWV 66). De cantate wordt uitgevoerd binnen een liturgisch kader.


27 januari 2013

Tijd: 16:30
Uitvoerenden: sopraan Clara de Vries, tenor Govert Valkenburg

Cantate BWV 1 “Wie schon leuchtet der Morgenstern”


25 november 2012

Tijd: 16:30
Liturg: Sytze de Vries
Uitvoerenden: Michaëlscantorij, Gea Hoven, solisten, Musica Michaelis
Tijdens deze laatste zondag van het kerkelijk jaar zal de Gedachteniscantate "Koester de namen" van Toon Hagen worden uitgevoerd. Dit werk heeft zijn première op 17 november in de Nicolaïkerk in Utrecht tijdens het 4e Oecumenisch Liedfestival.Lees meer »

23 september 2012

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Nelleke Eygenraam
Uitvoerenden: Paulien van der Werff (sopraan), Govert Valkenburg (tenor) en Jan Kruisselbrink (bas)

Christ, der ist mein Leben (BWV 95) + uit de mis in g klein (BWV 235): Cum Sancto Spiritu


24 juni 2012 “Ich hatte viel Bekümmernis” (BWV 21)

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Ries Nieuwkoop
Uitvoerenden: Michaëlscantatekoor en orkest Musica Michaelis, o.l.v. Toon Hagen, Clara de Vries (sopraan), Govert Valkenburg (tenor) en Bert van de Wetering (bas).  
In deze viering voeren solisten, koor en orkest de cantate uit van Johann Sebastian Bach 'Ich hatte viel Bekümmernis'. De cantate wordt uitgevoerd binnen een liturgisch kader.Lees meer »

8 april 2012 “Der Himmel lacht! Die Erde jubilieret” (BWV 31)

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Jaap van Slageren
Uitvoerenden: Michaëlscantatekoor en orkest Musica Michaelis, o.l.v. Toon Hagen, Pauline van der Werff (sopraan), Govert Valkenburg (tenor) en Bert van de Wetering (bas).
Bach schreef zijn cantate ‘Der Himmel lacht! Die Erde jubilieret’ (BWV 31) in het jaar 1715, net na zijn aanstelling als hofkapelmeester aan het hertogelijke hof van Weimar. Bach voerde het werk negen jaar later weer uit als eerste paascantate na zijn aanstelling als Thomascantor in Leipzig. In onze Grote- of St.Michaëlskerk is de laatste jaren een nieuwe traditie ontstaan. Direct na de passietijd klinkt op eerste paasdag, ’s middags in een viering, paasmuziek van Bach. Kerkmuziek bij het mysterie van Pasen, soms extatisch juichend, soms ingetogen reflecterend.Lees meer »

22 januari 2012 “Meine Seufzer, meine Tränen” (BWV 13)

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Louisa Vos
Uitvoerenden: Michaëlscantatekoor en orkest Musica Michaelis, o.l.v. Toon Hagen, Jens Krekeler (tenor) en Daniël Hermán Mostert (bas)
"Mijn zuchten, mijn tranen"... wordt wel gezien als de smartelijkste uit geheel Bachs cantatewerk.Lees meer »

20 november 2011 Het Requiem van Gabriel Fauré

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Pieter Huiser
Uitvoerenden: Michaëlscantorij, het Michaëlscantatekoor en het orkest Musica Michaelis. Solisten: Gerdien Havinga (sopraan) en Bert van de Wetering (bariton).
Gabriel Fauré componeerde zijn Requiem in D mineur, Opus 48 tussen 1877 en 1890. Het Requiem is Fauré’s bekendste langere werk. Het stuk is voor orkest met koralen geschreven. De meest beroemde stukken uit het Requiem zijn de Hostias-solo van de bariton in het Offertorium, de sopraanaria Pie Jesu en het Libera Me.Lees meer »

25 september 2011 “Wer Dank opfert, der preiset mich” (BWV 17)

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Wim Hortensius
Uitvoerenden: Michaëlscantatekoor en orkest Musica Michaelis, o.l.v. Toon Hagen, Brigitte van Hagen(sopraan) en Govert Valkenburg (tenor).

Deze cantate uit 1725 is opgesplitst in twee delen, waarbij het eerste deel gaat over de goedheid van God, en het tweede de plicht van de christenen om God hiervoor te bedanken als onderwerp heeft.

Tip:
Koor en orkest geven op zaterdag 24 september om 20.00 uur in de Grote of St Michaëlskerk een Michaëlsconcert. Uitgevoerd worden o.a. cantate ‘Weinen, klagen, sorgen, zagen’ (BWV 12) van J.S. Bach, Messe de Requiem en Trois Danses van Jehan Alain. Voor nadere informatie zie schnitgerorgelzwolle.nl.