In januari 2013 wordt gestart met Gaandeweg-diensten in de Grote of Sint-Michaëlskerk. De Gaandeweg-diensten zijn een gezamenlijk initiatief van de wijkgemeenten van de PKZ en de Evangelisch-Lutherse Kerk in Zwolle en vallen onder de eindverantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. Er is gekozen voor de naam Gaandeweg-diensten  om daarmee de gezamenlijkheid van deze diensten en het onderweg zijn als kerk van Christus in de wereld te benadrukken.

Als thema voor 2013 is gekozen: de 10 waarden, te weten: Trouw, Geloof, Solidariteit, Vergeving, Verantwoordelijkheid, Liefde, Gerechtigheid, Aandacht, Volharding en Tolerantie. In elke dienst zal een van deze waarden centraal staan. De afzonderlijke diensten worden voorbereid door een kleine werkgroep, gevormd door een voorganger uit een van de wijkgemeenten en enkele vrijwilligers.