In januari 2013 wordt gestart met Gaandeweg-diensten in de Grote of Sint-Michaëlskerk. De Gaandeweg-diensten zijn een gezamenlijk initiatief van de wijkgemeenten van de PKZ en de Evangelisch-Lutherse Kerk in Zwolle en vallen onder de eindverantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. Er is gekozen voor de naam Gaandeweg-diensten  om daarmee de gezamenlijkheid van deze diensten en het onderweg zijn als kerk van Christus in de wereld te benadrukken.

Als thema voor 2013 is gekozen: de 10 waarden, te weten: Trouw, Geloof, Solidariteit, Vergeving, Verantwoordelijkheid, Liefde, Gerechtigheid, Aandacht, Volharding en Tolerantie. In elke dienst zal een van deze waarden centraal staan. De afzonderlijke diensten worden voorbereid door een kleine werkgroep, gevormd door een voorganger uit een van de wijkgemeenten en enkele vrijwilligers.

Archief

Eerdere vieringen

21 juni 2015 – De vrouw van Lot

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Wim Hortensius

De laatste viering in de serie ‘Weerbarstige Bijbelverhalen’. Het thema is: ‘De vrouw van Lot’ (Genesis 19).
De vrouw van Lot keek om. Naar Sodom, naar waar zij vandaan kwam, naar wat zij achter liet, het leven dat zij leidde.
Was zij ongehoorzaam, of juist een verzetsheld? ‘Blijf niet staren naar wat vroeger was’, vraagt de Eeuwige van ons, maar kunnen wij dat en willen wij dat?
Een viering over achterlaten en loslaten van wat is geweest. Met inspirerend orgelspel van Toon Hagen en medewerking van Anneke Scholten en Geertje Wijnja, voorganger is ds. Wim Hortensius. En na afloop koffie met een zoutstengel.


17 mei 2015

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Edward van ‘t Slot

19 april 2015

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Nelleke Eygenraam

15 maart 2015 Huiver om door te vragen

Tijd: 16:30
Liturg: ds. J. Mulderij

Op zondag 15 maart – de 4e zondag in de 40dagentijd – staat ds. J. Mulderij in de Gaandewegviering stil bij een intrigerend zinnetje uit Marcus 9: ‘Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen’. Wat ze niet begrepen van Jezus waren zijn woorden over ‘overgeleverd worden’ en ‘na drie dagen opstaan’. De viering in de Grote Kerk begint om 16.30 uur. Welkom!


1 maart 2015

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Erwin de Fouw

18 januari 2015

Tijd: 16:30
Liturg: Hans Tissink

De Gaandewegviering van 18 januari 2015 gaat over de ouverture van het Bijbelboek Job.
Het verhaal Job begint met een gesprek tussen God en Satan. Een gesprek die bij ons al snel weerstand kan oproepen. Want waarom staat God de duivel toe om Job te kwellen met zoveel rampen?


21 december 2014

Tijd: 16:30

Ik ben mezelf niet en al die jaren nooit geweest’. Een vreemde voor je zelf. Vervreemd van wie je bent. De last van vervreemding is groot. Vervreemding maakt je een buitenstaander, een ander, een vreemdeling. Wat heeft vervreemding te maken met de zoektocht in het geloof? Ook met die ‘vreemde’ beweging van God om te komen naar de aarde – in de gestalte van een kind? In de Gaandewegviering van 21 december bent u welkom. Toon Hagen bespeelt het orgel. Martin Vosjan, Heidi Schröder en Margo Jonker hebben de viering voorbereid.


7 december 2014

Tijd: 16:30

16 november 2014 – Dankbaarheid

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Iemke Epema

Een van de eerste dingen die ouders hun kinderen bijbrengen zodra die kinderen een beetje beginnen te praten is ‘dank je wel’ zeggen. Bidden en zelfs geloven begint met danken, volgens de theoloog Miskotte. Het zou de eigenlijke, diepste grondstemming van het geloof zijn: de verwondering over en de dank voor wat goed is. We horen een evangelieverhaal over tien mensen die tegelijkertijd genezen worden. Er komt er maar eentje terug om te bedanken.

Jur Leemhuis zal solo zingen en het orgel wordt bespeeld door Toon Hagen. Heidi Schröder en Kitty Bardelmeijer werken mee aan deze viering. Liturg is Iemke Epema.


19 oktober 2014

Tijd: 16:30

5 oktober 2014

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Wim Hortensius

In de serie over menselijke grondstemmingen verkennen we tijdens deze Gaandewegviering de stemming angst. Angst en onzekerheid horen bij ons leven. Aan de hand van een verbeelding van de kunstenaar Armando, liederen en een indringend verhaal uit de Schrift staan we stil bij dat wat ons leven bedreigt. En is de vraag: reikt de Schrift ons iets aan voor het leren omgaan met onze angst?


11 mei 2014 Paulus

Tijd: 16:30
Liturg: Hans Tissink

6 april 2014 Jacobus

Tijd: 16:30
Liturg: ds. J. Mulderij

In deze viering zal het gaan over een bijzondere ‘heilige’. Het is niemand minder dan de broer van Jezus, Jacobus. De traditie ziet hem als schrijver van de brief die zijn naam draagt. Daaraan ontleent de brief zijn gezag In de eerste gemeente was hij een van de belangrijke steunpilaren.


16 maart 2014 Jona

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Margo Jonker
Het gaat deze zondag in de Gaandewegviering over ‘heilige’ Jona. Jona is zo’n gewoon mens. Hij is bozig, mokt, slaat op de vlucht, vlucht weg voor zijn verantwoordelijkheid. En toch – hij wordt vanuit de diepte naar boven gehaald. Door God.

9 februari 2014

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Iemke Epema

De heilige waar het om draait in de Gaandewegviering van 9 februari is Petrus. Over hem zegt Jezus dat op hem de kerk gebouwd zal worden. Petrus wordt in het evangelie zo overtuigend neergezet in zijn menselijkheid dat je het gevoel hebt dat je hem zelf gekend hebt. Hij heeft meer weg van een anti-heilige dan een heilige. Hij wilde voor Jezus door het vuur gaan, maar kon hem op een gegeven moment niet meer volgen. Aan deze viering werken mee: ds. Iemke Epema, Geertje Wijnja, en Martin Vosjan; Toon Hagen, orgel en Katinka van Driezum, hobo.


19 januari 2014 Maria

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Wim Hortensius

De heilige maagd Maria, in talloze teksten en beelden bezongen en aanbeden.Tijdens deze viering zingen wij onder andere het Magnificat, het lied dat Maria zelf heeft gezongen. En aan de hand van teksten en afbeeldingen over momenten uit haar leven, zoeken wij verbinding met deze ‘Koningin van alle heiligen’.

Aan de viering wordt medewerking verleend door organist Toon Hagen, Heidi Schröder en Janke Verheij.


5 januari 2014 Jozef

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Nelleke Eygenraam

Op 5 januari 2014 begint een serie Gaandewegvieringen over ‘heiligen’ die in de Bijbel genoemd worden. Wanneer is iemand heilig en waarom? De meesten van hen zijn niet heilig omdat ze in een officiële ‘heiligencatalogus’ voorkomen. Wel valt een bepaalde levensweg op. Niemand koos zelf voor zo’n weg. Vaak zijn ze die weg tegen wil en dank gegaan, gehoorgevend aan een roepstem.

In deze viering valt de aandacht op Jozef die dromend een stem verstond en eraan gehoor gaf. Volgens het Matteüs-evangelie speelt Jozef een cruciale rol in het begin van het leven van Jezus.


15 december 2013 Liefde

Tijd: 16:30
Liturg: Ruilof van Putten
Het thema voor deze gaandewegviering is ‘…de grootste daarvan is de Liefde’. Met de ‘Liefde’ wordt de serie vieringen over Waarden afgesloten.

17 november 2013 Tolerantie

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Margo Jonker

3 november 2013 Geloof

Tijd: 16:30
Liturg: Nelleke Beimers

20 oktober 2013 Verantwoordelijkheid

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Edward van ‘t Slot

22 september 2013 (vrede en) Gerechtigheid

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Erwin de Fouw

De hele maand september zullen in de vieringen liederen uit het nieuwe liedboek klinken: ‘Zing een nieuw lied’.


8 september 2013

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Nelleke Eygenraam

De hele maand september zullen in de vieringen liederen uit het nieuwe liedboek klinken: ‘Zing een nieuw lied’.


1 september 2013 Zing een nieuw lied – liederen uit het Liedboek 2013

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Margo Jonker, Ds. Fride Bonda, Ds. Harm Bousema

De hele maand september zullen in de vieringen liederen uit het nieuwe liedboek klinken: ‘Zing een nieuw lied’. En deze eerste zondag wel in het bijzonder. De organist is Toon Hagen, hij zal de liederen met de kerkgangers instuderen. De voorgangers op 1 september zijn ds. Harm Bousema, ds. Fride Bonda (Remonstrants) en ds. Margo Jonker.


21 april 2013 De 10 Waarden

Tijd: 16:30
Liturg: Hans Tissink

17 maart 2013 De 10 Waarden

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Margo Jonker

3 maart 2013 De 10 waarden

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Edward van ‘t Slot

10 februari 2013 De 10 waarden

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Iemke Epema

20 januari 2013 De 10 Waarden: Volharding

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Wim Hortensius

De eerste gaandewegviering gaat over Volharding, een van de bijbelse kernwaarden.
‘De aanhouder wint’, zegt het spreekwoord. Maar is dat zo? Is volharding, in ons leven en in ons geloof, voor ons iets waardevols? In onze moderne tijd lijkt meer waarde te worden gehecht aan flexibiliteit: je moet flexibel zijn in je werk, je mag flexibel zijn in je relaties, je kunt flexibel zijn in je geloof.