9 september 2012

Michaëlsviering

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Jaap Stegeman

Dit seizoen staat het thema ‘Compassie’ centraal in de Michaëlsvieringen.