9 maart 2014 Nel Bannink

Michaëlsvesper

Tijd: 16:30
Liturg: Harry Steenbergen, Robert Kanning

Binnen het algemene thema ‘Heiligen’ is voor deze vesper gekozen voor iemand die niet officieel door welke instantie dan ook is gekwalificeerd als een heilige. Het is echter iemand die veel van haar dagelijkse activiteiten verricht in dienst van de naasten: Nel Bannink. Zij zette zich in voor de  dak- en thuislozen uit Zwolle en naaste omgeving.