9 juni 2013 Compassie: De liefde ‘t meest

Michaëlsviering

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Doelman
Uitvoerenden: Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen

De laatste in een serie van tien Michaëlsvieringen waarin het thema Compassie centraal staat en waarin in de loop van een jaar ‘de zeven werken van barmhartigheid’ voorbij kwamen – vaak geïllustreerd door een concreet verhaal over compassie in de dagelijkse werkelijkheid.

Vandaag, bij wijze van afsluiting, nog een keer het bijbelgedeelte waaraan die ‘werken van barmhartigheid’ zijn ontleend, Mattheüs 25 – alleen het begraven van de doden wordt er niet in genoemd. Daarbij de nadruk op de context waarin die werken worden benoemd – die van de ruimhartige uitnodiging, van de beloftevolle toekomst van God voor de mensen: “Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het koninkrijk.” Maar daarbij ook de ongemakkelijke vraag hoe het nou toch moet met al dat doen en laten dat geen compassie heten mag, met de keerzijde van de liefde, met die bijbelse God die keuzes maakt:

“Vrienden geeft Hij zijn vriendschap
wie zuiver van hart is
bejegent Hij ook zo
maar van draaikonten keert hij zich af.”
(Psalm 18, vertaling Huub Oosterhuis)