9 december 2012

Michaëlsviering

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Doelman

Thema: Compassie – de dorstigen te drinken geven.

In deze Michaëlsviering, de derde in een serie over de ‘werken van barmhartigheid’, stroomt het water rijkelijk – in teksten, beelden en liederen. Daarbij gaat het erom hoe water ‘de dorstigen drenkt’, (juist) niet alleen dorstige mensen maar ook dieren klein en groot en natuurlijk de aarde, het land, en hoe water ook weer voor energie en dus voedsel zorgt, tot en met het beheer van water in Zuid-Afrika. Herald van Gerner van het Waterschap Groot-Salland vertelt en laat ook zien hoe veelzijdig het water leven geeft – dichtbij en ver weg. Maar het gaat ook over meer spirituele dorst, die te maken heeft met zin en toekomst van leven. Dorst die Jezus lest door een vrouw die hij ontmoet bij de bron water des levens te schenken, zomaar, gratis. Alles barmhartigheid, compassie die mensen ontvangen van God, de schepper van al wat stroomt en leeft, en die mensen ook weer aan elkaar kunnen doorgeven.

Aan deze viering werken mee:
Jan Doelman, voorganger
Herald van Gerner, Waterschap Groot Salland
Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen
Gea Hoven, organist