8 december 2013 Hildegard van Bingen

Michaëlsviering

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Louisa Vos, Ds. Nelleke Eygenraam

In de Michaelsviering op zondag 8 december om 16:30 uur staat Hildegard von Bingen (1098-1179) centraal. In 2012 werd zij door paus Benedictus XVI uitgeroepen tot Kerkleraar (Doctor Ecclesiae), een titel die is weggelegd voor heiligen die door hun leven en geschriften een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de christelijke theologie.

Al tijdens haar leven had Hildegard gezag. Zij schroomde niet kerkelijke autoriteiten aan te spreken vanuit haar kennis en inzicht. Haar scholing was vroeg begonnen, toen haar ouders haar, als meisje van een jaar of acht, toevertrouwden aan kloosterlinge Jutta von Spanheim. Na Jutta’s dood in 1136 werd Hildegard gekozen tot abdis van de inmiddels in Disibodenberg ontstane kloostergemeenschap van vrouwen. Vanaf die tijd begint Hildegard haar visioenen op te tekenen, voert zij correspondentie met onder andere Bernardus van Clairvaux, componeert zij religieuze muziek en schrijft ze over geneeskunde.

Tijdens de Michaelsviering zal haar muziek klinken en wordt de beeldtaal van haar visioenen naast die van de Schrift gelegd. Naast de Michaëlscantorij, verleent ook Bep Pierik haar medewerking aan deze viering, zij zal enkele liederen van Hildegard zingen.

Vooraf
Voorafgaand aan de viering is om 15.00 uur een ieder van harte welkom in de consistorie van de kerk (trap op onder het orgel) voor een kennismaking met Hildegard von Bingen aan de hand van haar biografie, de lezing van een brief en het antwoord daarop en de weergave van een visioen. Opgave van tevoren is niet verplicht maar wel wenselijk, hiervoor kunt u een e-mail sturen naar michaelsvieringen@gmail.com.