6 april 2012

Michaëlsvesper

Tijd: 22:30
Liturg: Ds. Harm Bousema, Koos Favier

In deze Matteüspassie echoën met name de psalmen mee. Jezus wordt voornamelijk getekend als “de man van de psalmen”. Hun woorden zijn Hem op het lijf geschreven. Als gemeente nemen wij deze liederen als het ware over van Hem die voor ons uitgaat. Maar ook profetenstemmen klinken mee en koralen.