5 oktober 2014

Gaandewegviering

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Wim Hortensius

In de serie over menselijke grondstemmingen verkennen we tijdens deze Gaandewegviering de stemming angst. Angst en onzekerheid horen bij ons leven. Aan de hand van een verbeelding van de kunstenaar Armando, liederen en een indringend verhaal uit de Schrift staan we stil bij dat wat ons leven bedreigt. En is de vraag: reikt de Schrift ons iets aan voor het leren omgaan met onze angst?