4 mei 2014 Etty Hillesum

Michaëlsviering

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Iemke Epema, Jan Doelman

In de Michaelsviering op 4 mei, is de heilige die centraal staat Etty Hillesum. Zij werd geboren op 15 januari 1914 en overleed op 30 november 1943 in het kamp in Auschwitz.

De viering is opgebouwd rond fragmenten uit haar brieven en dagboeken, die geschreven zijn tussen 1941 en 1943. Al schrijvend zoekt zij een manier om in verbinding te staan met God en weerstand te bieden aan de haat die om zich heen grijpt. Psalm 27 zal worden gelezen en gezongen. De Michaelscantorij olv Maria Bloem werkt mee aan deze viering. Voorgangers zijn Jan Doelman en Iemke Epema.

Vooraf: Van 15 tot 16 uur worden er in de consistorie (de ruimte boven de trap onder het orgel) fragmenten gelezen uit het werk van Etty Hillesum. Opgave vooraf is prettig: iemke.epema@hetnet.nl, maar u bent ook onaangekondigd welkom.