27 oktober 2013 Augustinus

Michaëlsviering

Tijd: 16:30
Liturg: Gerben de Wild, Jan Jaap Stegeman

In de tweede Michaelsviering van dit seizoen, op 27 oktober om 16:30 uur, staan we stil bij de heilige Augustinus. Een rusteloze gelukzoeker met een boeiend leven. Uiteindelijk vindt hij zijn rust bij God. Hij legt zijn leven en spirituele zoektocht vast in een intiem verslag, de Belijdenissen. Fragmenten uit dat boek zullen klinken in de viering. De Michaelscantorij o.l.v. Toon Hagen verleent haar medewerking, onder meer met een prachtige compositie van Brahms.

Leeskring
Voorafgaand aan de viering is een leeskring, waarin we uitgebreider kennis kunnen maken maken met Augustinus. U bent daarvoor van harte uitgenodigd, om 15:00 uur in de consistorie (trap op onder het orgel). De bijeenkomst wordt begeleid door Jan-Jaap Stegeman. Opgave van tevoren is niet verplicht, maar wel wenselijk, i.v.m. het aantal te maken kopieën, bij jj.stegeman@gmail.com. Hopelijk komt u op deze manier alvast wat in de sfeer voor de viering over deze bijzondere heilige.