27 mei 2012

Michaëlsvesper

Tijd: 16:30
Liturg: Jeanette de Pagter, Robert Kanning

Het thema voor de Pinksterviering is “Taal van mensen: Pinksteren is de werkelijkheid van alledag”. Muzikale medewerking aan de Vesper wordt verleend door een koorgroep onder leiding van Theo Tobé.