27 april 2014

Michaëlsvesper

Tijd: 16:30
Liturg: Christa van Stappen, Els Rademaker-Vos

Heilig heeft te maken met heel-heelheid en wordt gebruikt als aanduiding van iets waaraan een verheven waarde wordt toegekend, aldus Wikipedia. Het leven stelt vragen, waarop antwoorden gezocht willen worden. Het zoeken naar heelheid, naar wie of wat de fragmenten van ons samenleven met elkaar verbindt, is wat Herzberg doet. In zijn boek ‘Drie rode rozen’ richt de hoofdpersoon Salomon Zeitscheck zijn aanklacht tot God en blijft vragen. Hij leert tot wie hij zijn klacht in werkelijkheid moet richten, hij leert ook de diepere zin van geloof, hoop en liefde herontdekken: drie rode rozen is alles wat hem bij zijn dood rest.

Abel Herzberg, heilig? In zijn werk staat de niet-oordelende geest en hier en daar het bewustzijn van Eenheid centraal. Dat nastreven mag heilig genoemd worden. Slechts fragmenten uit zijn boek, zijn leven, zullen we horen, waardevol en van betekenis.