26 oktober 2014 – Verveling

Michaëlsviering

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Iemke Epema

Verveling is één van de meest elementaire menselijke ervaringen. Bijna iedereen kent momenten van verveling. Diepe verveling is verwant aan depressie. Het leven verschijnt dan als leeg en zonder betekenis. Verveling wordt wel beschouwd als de wortel van alle kwaad. Het is iets van alle tijden, maar pas in onze moderne tijd is verveling een echt probleem geworden. Veel wordt er in het werk gesteld om verveling te verdrijven door mensen onophoudelijk amusement en sensatie te bieden. Verveling is echter ook een wezenlijke ervaring. De vraag naar grond en betekenis dient zich daarin aan als een onontkoombare vraag. Verveling en bezieling staan niet los van elkaar.

In de viering op 26 oktober zal aan de hand van de verzuchtingen van Prediker en een gedicht van hedendaags dichter Marjoleine de Vos worden geprobeerd om dieper door te dringen in dit zo ongrijpbare verschijnsel. Zangers uit de Michaelscantorij werken mee aan deze viering. Het orgel wordt bespeeld door Toon Hagen. Liturgen zijn Sytze de Boer en Iemke Epema.

Van 15 tot 16 uur is er de mogelijkheid om in de consistorie (de ruimte bovenaan de trap bij het orgel) gedichten en teksten te lezen rond verveling en bezieling olv Iemke Epema. Ivm met het vermenigvuldigen van teksten graag opgave vooraf: iemke.epema@hetnet.nl of 038-4542366.