26 januari 2014 Dominicus

Michaëlsviering

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Iemke Epema, Jozef Essing

De Michaelsviering op 26 januari (aanvang 16:30 uur) zal in het teken staan van de heilige Dominicus (1174-1221), stichter van de orde der Dominicanen. De dominicanen hebben zich altijd speciaal toegelegd op studie en reflectie, preken en spreken. Wat heeft deze traditie en haar spiritualiteit ons vandaag te zeggen?

Een dominicaan die in het klooster in onze eigen stad woont, Jozef Essing, is te gast in deze viering. De Michaelscantorij olv Toon Hagen zingt mee. Liturgen zijn Iemke Epema en Jozef Essing.

Vooraf
Van 15:00 tot 16:00 uur is er gelegenheid in de consistorie (het vertrek boven, bij het orgel de trappen op) om samen met Jozef Essing en Iemke Epema teksten te lezen over Dominicus en iets over hem te horen. Opgave vooraf (iemke.epema@hetnet.nl) zou prettig zijn, maar u bent ook onaangekondigd welkom.