26 februari 2012

Michaëlsvesper

Tijd: 16:30
Liturg: Ds. Ineke Schoorel, Koos Favier

Het thema voor deze Michaëlsvesper is “De taal van mensen”.

Deze viering staat in het teken van “De stem van de Roepende”.
God roept de mens en vraagt om diens antwoord.
Jezus roept de vissers en zij antwoorden, want zij laten hun netten in de steek en volgen Hem (Marcus 1:14-20).
Maar ook: mensen roepen tot God en hopen antwoord te krijgen.

Er wordt medewerking aan deze viering verleend door een koorgroep onder leiding van Theo Tobé.