25 mei 2014 Fransiscus

Michaëlsviering

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Jaap Stegeman

Het is volop lente, een mooi moment om aandacht te geven aan de heilige Franciscus van Assisi (1181-1226). Op zijn sterfdag, 4 oktober, vieren we vandaag de dag dierendag. Franciscus leefde verbondenheid met het geheel van de schepping, in het bijzonder met het dierenrijk. Verder werd zijn leven gekenmerkt door een streven naar armoede en door compassie met de zieken en verschoppelingen van de samenleving. Doordat de huidige paus zichzelf na,ar hem noemt en in zijn geest zijn ambt wil bekleden, staat de oude Franciscus weer volop in de belangstelling.

In de viering komen beide levensstromen, de verbondenheid met de schepping en met de armen, aan bod. De Michaelscantorij o.l.v. Maria Bloem brengt o.a. Psalm 104 van J.P. Sweelinck en Notre Père van M. Duruflé ten gehore. Beide werken klinken in het Frans, een taal die Franciscus na aan het hart lag. En natuurlijk mag het Zonnelied dat hij zelf schreef niet ontbreken.

Vooraf
Voorafgaand aan de viering is er, zoals gebruikelijk tijdens deze cyclus over heiligen, gelegenheid om teksten van en over Franciscus te lezen. Deze leesgroep staat onder begeleiding van Jan-Jaap Stegeman, en begint om 15:00 uur in de consistorie (neem de ingang bij de Cafe de Beurs, en in de kerk de trap onder het orgel). Als u interesse hebt, kunt u zich aanmelden via een email aan jj.stegeman@gmail.com.