24 november Gedachtenisviering

Michaëlscantate

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Jaap Stegeman
Uitvoerenden: Michaëlscantorij, Michaëlscantatekoor, orkest Musica Michaëlis, Rivka Ruiter (sopraan)

Op zondag 24 november om 16:30 uur is in de Grote Kerk de jaarlijkse gedachtenisviering. Tijdens de viering wordt stilgestaan bij de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden. Sinds een aantal jaren wordt op eeuwigheidszondag een requiem uitgevoerd in de Grote Kerk. Zo klonken de afgelopen jaren Duruflé, Jenkins, Fauré en vorig jaar een bijzondere compositie van cantor-organist Toon Hagen met teksten van Sytze de Vries.

Dit jaar zal tijdens de gedachtenisviering het requiem van John Rutter ten gehore worden gebracht. In het requiem, voltooid in 1985, houdt Rutter zich niet te strikt aan de traditionele katholieke liturgie, maar combineert hij teksten uit de Requiemmis en het Book of Common Prayer. Hoewel het werk donkere momenten kent, is Rutter’s requiem onmiskenbaar optimistisch door zijn boodschap van hoop en troost. Het requiem bestaat uit zeven delen en eindigt in het Lux Aeterna, een lange uitgesponnen melodie die het eeuwige licht uitbeeldt, om uiteindelijk terug te keren naar het openingsthema van het Requiem Aeternam. Zo krijgt het requiem een vreedzaam slot.

Het requiem wordt uitgevoerd door de Michaëlscantorij, het Michaëlscantatekoor, een voor dit requiem samengesteld projectkoor, solist Rivka Ruiter (sopraan) en orkest Musica Michaëlis. De muzikale leiding is in handen van cantor-organist Toon Hagen.