24 december 2014 – Kerstnachtviering

Michaëlsviering

Tijd: 21:30
Liturg: Ds. Wim Hortensius

Hoe lang nog? Hoe lang blijven wij geloven in een God van vrede en recht midden tussen de puinhopen van onze wereld, de pijn in ons eigen leven? Het zijn de indringende vragen van de kerstcantate ‘O kom, o kom, Immanuël’, gezongen door de Michaëlscantorij en leerlingen van het Meander College onder leiding van cantor-organist Toon Hagen, de componist. Maar er gebeurt een nieuw begin, van de andere kant: de komst van een kind. Zijn geboorte brengt mensen in beweging. Herders zoeken hem op als de redder, wijzen aanbidden hem als de koning van de Joden. Simeon noemt hem een licht voor alle mensen. En wie zeg jij dat ik ben? is het thema van deze kerstnachtviering. Brengt hij de beloofde vrede?