24 december 2011 Kerstnachtviering

Michaëlsviering

Tijd: 22:30
Liturg: Ds Iemke Epema
Uitvoerenden: Er wordt medewerking verleend door de Michaëlscantorij en een kwartet koperblazers.

Het thema van de Kerstnachtviering is: “De lofzang van Maria”.
We zullen zingen van “licht en vrede voor mensen van hier en heden”.
We zullen horen over verwachting, over “het kind dat Jezus heet”, over herders en engelen.
En, Maria zal ons meenemen in haar verhaal en in haar lied. Dat verhaal gaat over vertrouwen en twijfel, over verdriet en vreugde. In Maria’s verhaal herkennen we ons verlangen naar licht en vrede.