23 maart 2014 Thomas Merton

Michaëlsviering

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Iemke Epema

In de Michaelsviering op 23 maart zal de 20-e eeuwse monnik en stiltezoeker Thomas Merton centraal staan. Behalve trappist in een klooster in Kentucky was hij schrijver, dichter, kunstenaar en vredesactivist. Hij had een groeiende belangstelling voor oosterse culturen en godsdiensten. Hij leefde dicht bij de natuur en aan het eind van zijn leven als kluizenaar. In zijn geschriften en dagboeken keren de natuur en de stilte steeds weer terug.

In de viering zal Ps 104, een magistrale natuurpsalm, worden gelezen en gezongen. Er zullen enkele teksten en gebeden van Thomas Merton klinken. Aan de viering wordt meegewerkt door de Michaelscantorij onder leiding van Toon Hagen. Liturgen zijn Margo Jonker en Iemke Epema.

Vooraf
Van 15 uur tot 16 uur worden er voor wie dat wil teksten en gebeden en fragmenten uit het dagboek van Thomas Merton gelezen in de consistorie (de ruimte achterin de kerk, bij de trappen onder het orgel omhoog). Het is prettig als u zich daarvoor vooraf opgeeft bij Iemke Epema (iemke.epema@hetnet.nl), maar ook zonder opgave vooraf bent u welkom.