23 februari 2014 Geert Grote

Michaëlsviering

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Jaap Stegeman, Jos Douma, Mink de Vries

In de serie Michaelsvieringen rond het jaarthema ‘heiligen’ staan we deze keer stil bij een heilige die onlosmakelijk verbonden is met de Zwolse stads- en kerkgeschiedenis: Meester Geert Grote. Hij geldt als de grondlegger van de Moderne Devotie, de laatmiddeleeuwse hervormingsbeweging die in het centrum van Zwolle vele zichtbare sporen heeft nagelaten. De Grote Kerk zelf is daar een voorbeeld van. Aan de hand van Mink de Vries, deskundige op dit gebied, komen we in aanraking met de spiritualiteit van Geert Grote.

Zoals dit jaar eerder al, is er vanaf 15:00 uur een leesgroep, deze middag rond enkele kernteksten van de hand van Geert. Voor de liefhebber is er echter al vanaf 14:00 uur een stadswandeling rond de Moderne Devotie en Geert Grote onder leiding van Mink de Vries. Verzamelpunt hiervoor is de fontein tussen Café de Beurs en de Grote Kerk..

De viering zelf begint om 16:30 uur. Ook hierin klinken teksten van Geert. De Michaelscantorij o.l.v. Toon Hagen verzorgt de muziek, die zal liggen in de sfeer van het geestelijk klimaat waarin Geert leefde. Liturgen: Mink de Vries, Jan Jaap Stegeman en Jos Douma.