22 juni 2014 Willem Barnard

Michaëlsviering

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Doelman

In de laatste Michaëlsviering van dit seizoen met het thema ‘Heiligen’ geeft de dichter-theoloog-psalmberijmer Willem Barnard (ook bekend onder het pseudoniem Guillaume van der Graft) de toon aan. Hij leefde van 1920 tot 2010 en is in de kerk vooral bekend door zijn bijdrage aan de psalmberijming en de vele kerkliederen die hij schreef.

Om in de sfeer van de ‘heiligen’ te blijven: een Ambrosius van de 20ste eeuw. Zelf zag hij zich eerst en vooral als dichter. Daarnaast was hij een productief theoloog/bijbellezer, liturgievernieuwer en verwoed dagboekschrijver. We zingen natuurlijk veel liederen van zijn hand, en lezen enkele teksten: over een psalm, bij de schriftlezing volgens het leesrooster van de kloostertraditie voor deze dag, uit zijn poëzie, en uit de dagboeken.

Vooraf aan de viering is er van 15 tot 16 uur een ‘leesbijeenkomst’ waarin we een aantal teksten met elkaar lezen en bespreken. Plaats van samenkomst de consistorie van de Michaëlskerk, achteringang bij de fontein.