22 januari 2012 “Meine Seufzer, meine Tränen” (BWV 13)

Michaëlscantate

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Louisa Vos
Uitvoerenden: Michaëlscantatekoor en orkest Musica Michaelis, o.l.v. Toon Hagen, Jens Krekeler (tenor) en Daniël Hermán Mostert (bas)

Toelichting
Deze cantate behoort tot de zogenoemde Kerstkring van het kerkelijk jaar die loopt van de 1ste Adventszondag tot de 4e zondag na Epifanie of Driekoningen. Deze cantate weerklonk voor het eerst op 20 januari 1726 te Leipzig.
“Mijn zuchten, mijn tranen”… wordt wel gezien als de smartelijkste uit geheel Bachs cantatewerk. De cantate zit vol met schrijnende akkoorden met onopgeloste dissonanten, hetgeen radeloosheid en diepe smart tot uitdrukking brengt. Dit zuchten, kreunen en klagen vertaalt zich bij Bach ook in de muzikale inzet van de instrumenten.

Inhoud cantate:
1.Aria (tenor) “Meine Seufzer, meine Tränen”
2.Recitatief (alt) “Mein liebster Gott läßt mich annoch”
3.Koor “Der Gott, der mir hat versprochen”
4.Recitatief (sopraan) “Mein Kummer nimmet zu”
5.Aria (bas) “Ächzen und erbärmlich Weinen”
6.Koraal “So sei nun, Seele, dein”