21 september 2014 – Woede

Michaëlsvesper

Tijd: 16:30
Liturg: Els Rademaker-Vos, Harry Steenbergen

In de serie menselijke grondstemmingen gaat het deze Michaëlsvesper over een grondstemming, waarvan niemand kan ontkennen deze te kennen namelijk woede. Woede in allerlei variaties en vormen: gerechtvaardigde woede, machteloze woede, wanhopige woede, onredelijke woede. Woede van machthebbers en van elk individu. Wat zegt de Bijbel over woede, wat bijvoorbeeld de dichter van de Psalmen, de auteurs van boeken als Spreuken en de Wijsheid van Jezus Sirach?