16 februari 2014

Michaëlscantate

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Doelman
Uitvoerenden: Orkest Musica Michaelis Michaelscantatekoor solisten: Daniël Hermán Mostert, bas Govert Valkenburg, tenor Toos van der Wal, alt Marjo van Someren, sopraan o.l.v. Toon Hagen

In de eerste cantatedienst van 2014 staat de uitvoering van cantate 111 van J.S. Bach centraal: Was mein Gott will, das g’scheh alzeit. Door Bach gecomponeerd voor de derde zondag na epifanie, in de overgang van de kersttijd naar de voorbereiding op Pasen, in het jaar 1725. De cantate is gebaseerd op het 16e eeuwse kerklied met dezelfde titel, in het nieuwe nederlandse Liedboek terug te vinden als lied 899.

De cantate is een zeer sterke verwoording en verklanking van het besef dat het aardse, menselijke leven onvolmaakt en kwetsbaar is, maar dat God het goed zal maken. Des te spannender de slotzin van de eerste schriftlezing (Romeinen 12: 21): “Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.”