15 september 2013

Michaëlsvesper

Tijd: 16:30
Liturg: Harry Steenbergen, Robert Kanning

De hele maand september zullen in de vieringen liederen uit het nieuwe liedboek klinken: ‘Zing een nieuw lied’. Het thema voor deze dienst is ‘heiligen.’ Heiligen in verleden en heden. Wat is hun kracht en macht, zijn zij een spiegel van onze onmacht?