14 september 2014 – Walging

Michaëlsviering

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Jaap Stegeman

In het nieuwe seizoen Michaëlsvieringen staan we het eerste half jaar stil bij verschillende menselijke grondstemmingen. We duiken hiermee onder onze alledaagse gevoelens. Gevoelens worden doorgaans direct opgeroepen door een gebeurtenis. In het woord grondstemmingen ligt besloten, dat deze stemmingen iets met de aard van ons mens-zijn te maken hebben. De spade gaat dus een steek dieper in de klei van het bestaan.

In de eerste Michaëlsviering van dit seizoen gaat het over ‘Walging’. Nu komt walging ook als alledaags gevoel voor, bij het zien van iets heel smerigs, zoals mensen op tv in een bak met maden of vogelspinnen. Maar dat is slechts een symptoom. Met walging als grondstemming zijn we midden in het existentialisme, om precies te zijn bij de Franse filosoof Sartre. Zijn eerste roman draagt de titel ‘De walging’. Het is een dagboek van een man die leeft in de lege ruimte na ‘de dood van God’, en het gewicht van zijn absolute vrijheid maar ternauwernood kan dragen. Zijn walging betreft niet maden of vogelspinnen, maar het bestaan als zodanig.

Om de vieze smaak weg te spoelen zal de Michaelscantorij prachtige muziek ten gehore brengen van een tijdgenoot van Sartre: Jehan Alain. Twee delen uit zijn Messe de Requiem zullen klinken. Verder is er vooraf aan de viering om 15:00 weer een leesgroep in de consistorie, ditmaal onder leiding van Gerben de Wild. Aanvang van de viering is 16:30 u.