14 december 2014 – Kwetsbaarheid

Michaëlsviering

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Doelman
Aansluitend bij het Festival van de Kwetsbaarheid op 13 december gaat het in deze viering in de serie ‘menselijke grondstemmingen’ over het thema Kwetsbaarheid. Over de kwetsbaarheid van de bedelaar en de (door het lot of door God?) geslagene zijn de verhalen en klachten legio, ook in de Bijbel. Maar ook het schijnbaar triomfantelijke evangelie voor de adventszondag is ten diepste kwetsbaar: wie durft zich nog te vertonen met een hoopvol verhaal over lammen die lopen en blinden die zien?
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens?