13 januari 2013 De vreemdeling huisvesten

Michaëlsviering

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Iemke Epema

Het derde werk van barmhartigheid dat centraal staat in deze Michaëlsviering in de serie Compassie is het huisvesten van de vreemdeling. Die vreemdeling hoeft niet persé iemand te zijn die van ver weg komt, de vluchteling, al is dat het eerste wat bij je op komt. Er is ook de vreemdeling die bij je in de straat woont. Mensen die als vreemde worden gezien omdat ze het niet redden in deze maatschappij, niet aan de normen voldoen, met argwaan worden bekeken omdat hun gedrag als vreemd gezien wordt.  
 
Het verhaal van Bartimeüs en zijn onaangepaste schreeuw om hulp, die op afkeuring van de omstanders stuit, zal in deze viering klinken. Joan Flikweert, werkzaam in de bemoeizorg voor de gemeente Deventer en in het verleden actief in het steunen van asielzoekers reageert op dit verhaal. Liturg is ds. Iemke Epema. De Michaëlscantorij werkt weer mee aan deze viering.