12 januari 2014 ‘De broodpater van Tilburg’

Michaëlsvesper

Tijd: 16:30
Liturg: Els Rademaker-Vos, Harry Steenbergen

Binnen het algemene thema ‘Heiligen’ is voor deze vesper gekozen voor iemand die niet officieel door welke instantie dan ook is gekwalificeerd als een heilige. Het is echter iemand die al zijn dagelijkse activiteiten verricht in dienst van de naasten, de armen of zoals hij hen zelf typeert als ‘het volk der gefaalden’. Het betreft de ‘broodpater van Tilburg’, Gerrit Poels, een lang geleden uitgetreden priester van 85 jaar, die bijna dag en nacht onderweg is om anderen te helpen. In deze vesper willen wij voor één keer deze stille werker volop in het licht zetten als een voorbeeld ter navolging.