11 maart 2012

Michaëlsviering

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Doelman, Jan Jaap Stegeman

Thema: Lied van mensen – levenslied: ‘t komt goed… Psalm 57 komt aan de orde in een eigen bewerking van de tekst door Jan Jaap Stegeman. Deze tekst is op muziek gezet door Aart de Kort en wordt gezongen door de Michaëlscantorij.

Psalm 57 is een lied dat diepten van existentiële angst, noodkreten om hulp
en bevrijding en kennelijk vanzelfsprekende gevoelens van rust en vertrouwen
sterk beeldend onder woorden brengt. Een levenslied en een geloofslied waarin
een mens boven zichzelf uit zingt. In deze Michaëlsviering brengen we woord en
beeld van dit lied voluit tot expressie, door de toonzetting van de psalm zelf
en de verbeeldingen die we erbij zien, en door de verbinding met andere levens-
en geloofsliederen die worden gelezen en gezongen. Op zoek naar de kracht van
een lied: om stem te geven aan de diepste angst en hopeloosheid van een
mensenkind, om drager te zijn van de hoop dat het eens goed zal zijn, om verder
en wijder te zien dan we doorgaans voor mogelijk houden.