10 maart 2013 De zieken bezoeken

Michaëlsviering

Tijd: 16:30
Liturg: Ds Louisa Vos, Ds. Nelleke Eygenraam

In de serie Michaëlsvieringen over de werken van barmhartigheid is op 10 maart aan de orde: de zieken bezoeken. Een werk van barmhartigheid van alle tijden en alle plaatsen. Want ziekte treft de meeste mensen, vroeg of laat. En wij zien naar hen om, of wanneer het daar is: er wordt naar ons omgezien. Een zegen is dat. Maar soms is omzien alleen niet toereikend en is professionele zorg nodig. Die zorg staat zwaar onder druk. Er is kortom: zorg om de zorg.