1 november – Met alle heiligen…

Michaëlsvesper

Tijd: 19:30
Liturg: Jan Doelman, Toon Hagen
Dit seizoen staan de maandelijkse Michaëlsvieringen in het teken van het thema “heiligen”. In elke viering vertellen we het verhaal, horen we teksten en zingen we liederen van een inspirerend mens die ons is voorgegaan. Daar zijn ‘officiële’, door de kerkelijke traditie ‘goedgekeurde’ heiligen onder (zoals Augustinus), maar ook mensen die anderszins voortleven in woorden en verhalen (zoals Etty Hillesum).
Vanouds kent de brede kerkelijke traditie een feestdag, een dankdag voor allen die ons zijn voorgegaan: Allerheiligen, 1 november. In de RK kerk wordt die dag groots gevierd, evenals de dag erna Allerzielen. Bij de protestanten is dit feest helaas nogal op de achtergrond geraakt, al is het gedenken en danken voor die ons zijn voorgegaan dat zeker niet.
Omdat de heiligen dit jaar centraal staan willen we de oude traditie op bescheiden wijze nieuw leven inblazen. Daarom is er op 1 november een Michaelsvesper: Met alle heiligen... Een korte, meditatieve viering, met lezing en lied rond Hebreeën 11 en Openbaring 7, en met gelegenheid om ook persoonlijk te gedenken wie zijn voorgegaan, mensen van naam en mensen die je lief zijn.
De vesper wordt gevierd in het koor van de kerk. Inloop vanaf 19.15 uur, aanvang viering 19.30 uur. Voorgangers zijn Jan Doelman, Toon Hagen en Jur Leemhuis.