1 februari 2015

Michaëlsviering

Tijd: 16:30
Liturg: Jan Jaap Stegeman

De Poëzieweek heeft als thema ‘met zingen is de liefde begonnen’. Over zingen, liefde en het verband tussen die twee is in de joods-christelijke traditie veel geschreven. Toppunt hiervan is het bijbelse Hooglied, het lied der liederen. Reden genoeg om in de Michaelsviering, in de serie ‘weerbarstige bijbelverhalen’, aandacht te geven aan deze lyrische lofzang op de liefde. We lezen delen uit de bundel ’27 liefdesliedjes’ van Judith Herzberg. De Michaelscantorij zingt het motet ‘Tota pulchra es’ van Palestrina, en een compositie van Toon Hagen bij het Hooglied.